Dotazník motivace k výkonu: Recenze metody

č.8(2016)

Abstrakt

Dle našeho názoru je metoda v aktuální podobě vhodná pouze pro oblast poradenství či výzkumu. I v těchto případech by však uživatel testu měl usilovat o integraci informací získaných metodou s dalšími zdroji informací z rozhovoru, pozorování či jiných metod. Z důvodu nejasného faktorového rozložení a nedostatku informací o psychometrických vlastnostech metody v českých podmínkách by bylo použití v rámci personálního výběru neetické. Výsledky metody by mohly být v tomto kontextu navíc i méně validní kvůli problémům se sociálně žádoucím odpovídáním.

 

In our opinion, the current version of the method is suitable for use only in the area of consulting. Nevertheless, the test user should try to integrate the information provided by the method with other sources of information such as interview, observation, and other methods even in these cases. Due to unclear factor structure and a lack of information about the psychometric properties of the method in the Czech population, its use in personnel selection would be unethical. In this setting, the results from the method could be even less valid because of the issue of socially desirable responding.


Klíčová slova:
test review; recenze metody
Biografie autora

Jitka Sedláková

Katedra psychologie FSS MU

Jsem doktorandem na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Má dizertační práce se týká možností měření matematických schopností a dovedností, působím nicméně v týmech zabývajících se výzkumem mimořádného nadání, potřeby kognitivního uzavření a působím v dalších menších projektech. Zaměřuji se zejména na aplikaci novějších psychometrických postupů, zejména z oblasti teorie odpovědi na položku a ordinálních postupů klasické testové teorie, do české praxe - například v rámci standardizace některýh testů, na kterých jsem měl možnost se podílet. V této oblasti je stále velmi mnoho prostoru.

Zároveň jsem výkonným redaktorem časopisu Testfórum. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se časopisu, možnosti publikace či zapojení mě můžete kontaktovat na adrese redakce@testforum.cz.

Můj osobní profil na Masarykově univerzitě naleznete zde včetně - zatím poněkud krátkého - seznamu publikací.

Reference
Baláková, V. (2014). Motivace k výkonu a vybrané charakteristiky osobnosti juniorských hráček volejbalu. Psychologie pro praxi, 3(4), 119–131.
Bariaková, M., Birknerová, Z., & Palková, M. (2012). Subjektívna pracovná úspěšnosť a výkonová motivácia. E-psychologie, 6(1), 1–11.
Schuler, H., Thornton, G. C., Frintrup, A., & Prochaska, M. (2011). Manuál testu Dotazník motivace k výkonu - LMI (2. vydání). Praha: Testcentrum.
Sigmund, M., Kvintová, J., Hanuš, R., Bartková, L., & Hobza, V. (2014). Achievement Motivation and its Structure in Middle and Top Managers in the Pharmaceutical Industry in the Czech Republic. Ekonomika a Management, (4), 26–40.
Šucha, M. (2010). Osobnostní struktura a výkonová motivace u manažerů neziskových organizací a manažerů v podnikatelském prostředí. E-psychologie, 4(2), 1–11.
Ziegler, M., Schmidt-Atzert, L., Buhner, M., & Krumm, S. (2007). Fakability of Different Measurement Methods for Achievement Motivation: Questionnaire, Semi-Projective, and Objective. Psychology Science, 49(4), 291–307.
Metriky

0


656

Views

2495

plný text views