Editorial devátého čísla

č.9(2017)

Biografie autora

Hynek Cígler

Katedra psychologie FSS MU

Jsem doktorandem na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Má dizertační práce se týká možností měření matematických schopností a dovedností, působím nicméně v týmech zabývajících se výzkumem mimořádného nadání, potřeby kognitivního uzavření a působím v dalších menších projektech. Zaměřuji se zejména na aplikaci novějších psychometrických postupů, zejména z oblasti teorie odpovědi na položku a ordinálních postupů klasické testové teorie, do české praxe - například v rámci standardizace některýh testů, na kterých jsem měl možnost se podílet. V této oblasti je stále velmi mnoho prostoru.

Zároveň jsem výkonným redaktorem časopisu Testfórum. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se časopisu, možnosti publikace či zapojení mě můžete kontaktovat na adrese redakce@testforum.cz.

Můj osobní profil na Masarykově univerzitě naleznete zde včetně - zatím poněkud krátkého - seznamu publikací.

Metriky

0

Crossref logo

0


167

Views

130

FULL TEXT views