Reportáž z 14th European Conference on Psychological Assessment

č.9(2017)

Abstrakt

V pořadí čtrnáctá European Conference on Psychological Assessment (ECPA) se pod záštitou European Association for Psychological Assessment konala tento rok v nádherných a historií protkaných kulisách portugalského hlavního města. V Lisabonu se akce udála již podruhé, a i tentokrát byl její program nabitý klíčovými tématy, spojenými s psychologickou diagnostikou – vývojem psychologických škál a testů, adaptací metod z jiného jazykového a kulturního prostředí, aplikací moderních technologií v psychologické diagnostice i metodologickými otázkami.

 

The 14th European Conference on Psychological Assessment (ECPA) was held in Lisbon, Portugal, between the 5th and 8th of July 2017, under the auspices of the European Association for Psychological Assessment. Held in the Portuguese capital for the second time, the program covered key topics from the area of psychological assessment – development of psychological tests and scales, adaptation and localization of psychological methods from different linguistic and cultural backgrounds, application of modern technologies in the field, and methodological issues.

 

Metriky

0

Crossref logo

0


249

Views

159

FULL TEXT views