PSSI – Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti: Recenze metody

č.9(2017)

Abstrakt

Celkově můžeme o PSSI říci, že se nejedná pouze o výzkumný nástroj a má svůj potenciál pro použití v diagnostice, zejména v oblasti terapie, kde výsledky z PSSI mohou sloužit např. jako otevírací téma k terapeutickému rozhovoru. Individuální diagnostika by však měla být prováděna expertním uživatelem za pečlivě kontrolovaných podmínek, který současně rozumí teorii PSI a dokáže PSSI začlenit do kontextu dalších metod.


Klíčová slova:
recenze metody; PSSI; EFPA review
Reference
Cordero, S. (2005). Persönlichkeitsstile und psychische Erkrankung (Achse I und II): Zur Rolle von Bedürfnisfrustration, Stress, Affekten und Selbststeuerungsdefiziten. Unveröfentlichte Dissertation, Universität Osnabrück.
Forer, B. R. (1949). The fallacy of personal validation: a classroom demonstration of gullibility. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 44(1), 118.
Gabriel, Z. (2008). Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada Publishing.
Hogrefe. (2016). PSSI. Persönlichkeits-Stil- und Störungs-Inventar. Göttingen [Online]. Dostupné 29. 11. 2016, z https://www.testzentrale.de/shop/persoenlichkeits-stil-und-stoerungs-inventar.html
Hogrefe-Testcentrum. (2016). PSSI – Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti. [Online]. Dostupné 29. 11. 2016, z http://www.testcentrum.com/testy/pssi/hts4
Hogrefe Testsystem 4. (2016) PSSI: Persönlichkeits-Stil- und Störungs-Inventar: Normierung. Hogrefe Verlag, Göttingen. [Online]. Dostupné 29. 11. 2016, z https://www.unifr.ch/ztd/HTS/inftest/WEB-Informationssystem/de/4de001/3533c0f8f50611d380fc005004431da2/hb.htm
Hornke, L. F., Amelang, M., Kersting, M., Birbaumer, N., Frey, D., Kuhl, J., ... & Schwarzer, R. (Eds.). (2011). Themenbereich B: Methodologie und Methoden/Psychologische Diagnostik/Persönlichkeitsdiagnostik (Vol. 2). Göttingen: Hogrefe Verlag.
Hrdličková, M. (2009). Využití metod PSSI a BPAQ v penitenciární diagnostice (Doctoral dissertation, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta).
Institut für Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin (IVV): Störungsspezifische Übrsichten - Persönlichkeits und Verhaltensstörungen (F60-F69). (2016). Institut für Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin: Störungsspezifische Übrsichten - Persönlichkeits und Verhaltensstörungen (F60-F69) [Online]. Dostupné 29. 11. 2016, z https://www.uni-marburg.de/ivv/therapie/infothera/stoerspezprog/f6
Kaemmerling, H. (2015). PSI trifft TA. Zeitschrift Für Transaktionsanalyse, (2), 118-140.
Kaschel, R., & Kuhl, J. (2004). Therapiebegleitende Osnabrücker Persönlichkeitsdiagnostik (TOP) und PSI-Theorie: Erläuterung an einem Fallbeispiel. Osnabrück: Universität Osnabrück.
Klocová, S. (2016). Metodika: Psychologická diagnostika [Online]. Dostupné 29. 11. 2016, z http://www.pracovnipsychologie.cz/metodika
Kuhl, J. (2000a). A theory of self-development: Affective fixation and the STAR model of personality disorders and related styles. In J. Heckhausen (Ed.), Motivational psychology of human development: Developing motivation and motivating development (pp. 187–211). Amsterdam: Elsevier.
Kuhl, J. (2000b). The volitional basis of Personality Systems Interaction Theory: Applications in Learning and Treatment Contexts. International Journal of Educational Research, 33(7), 665–703.
Kuhl, J. (2001). Motivation und Persönlichkeit. Interaktionen Psychischer Systeme. Göttingen. Hogrefe.
Kuhl, J., & Kazén, M. (1997). Persönlichkeits-Stil-und Störungs-Inventar: (PSSI). Hogrefe, Verlag für Psychologie.
Kuhl, J. & Kazen, M. (2009). PSSI. Persönlichkeits-Stil- und Störungs-Inventar (2., überarbeitete und neu normierte Auflage) [Testmappe mit Manual, 10 Fragebögen, 10 Profilbögen und Schablonensatz]. Göttingen: Hogrefe.
Kuhl, J., Quirin, M., & Koole, S. L. (2015). Being someone: The integrated self as a neuropsychological system. Social and Personality Psychology Compass, 9(3), 115–132.
Maierová, E., & Charvát, M. (2015). Léčení patologičtí hráči z pohledu inventáře stylů a poruch osobnosti. Adiktologie 15(4), 342-352.
Sachse, R., Schülken, T., Leisch, M., & Sachse, M. (2011). Effektivität Klärungsorientierter Psychotherapie: Erste Ergebnisse. In Perspektiven Klärungsorientierter Psychotherapie II (pp. 239-276). Pabst Lengerich.
Schubert, F. (2008). Sprache und Persönlichkeit: Differentielles Ausdrucksverhalten unter Berücksichtigung der Sprachsituation. Unveröfentlichte Dissertation. Technischen Universität Dresden.
Švancara, J. (2002). PSSI, inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti. Praha, Testcentrum.
Urbánek, T., Denglerová, D., & Širůček, J. (2011). Psychometrika: měření v psychologii. Praha: Portál.
Metriky

0

Crossref logo

0


1288

Views

2556

FULL TEXT views