PSSI – Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti: Recenze metody

Adam Klocek, Jana Máchová

Abstrakt

Celkově můžeme o PSSI říci, že se nejedná pouze o výzkumný nástroj a má svůj potenciál pro použití v diagnostice, zejména v oblasti terapie, kde výsledky z PSSI mohou sloužit např. jako otevírací téma k terapeutickému rozhovoru. Individuální diagnostika by však měla být prováděna expertním uživatelem za pečlivě kontrolovaných podmínek, který současně rozumí teorii PSI a dokáže PSSI začlenit do kontextu dalších metod.

Bibliografická citace

Klocek, A., & Máchová, J. (2017). PSSI – Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti: Recenze metody. TESTFÓRUM, 6(9), 39-48. doi:https://doi.org/10.5817/TF2017-9-180

Klíčová slova

recenze metody; PSSI; EFPA review

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2017-9-180