Recenzia editovanej monografie Psychometric Testing

č.10(2018)

Abstrakt
Publikácia Psychometrické testovanie: kritické perspektívy prináša postrehy z praxe od odborníkov z oblasti psychologického testovania. Kapitoly sú písané nielen psychológmi podkutými v teóriách a histórii psychometriky, ale aj odborníkmi s praktickými znalosťami a skúsenosťami. Z tohto dôvodu je čítanie publikácie osviežujúce, inšpiratívne, no zároveň informačne bohaté s dobrým základom.

Klíčová slova:
Psychometric testing
Biografie autora

Elena Lisá

Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola

Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. na Paneurópskej vysokej škole prednáša psychológiu osobnosti a psychodiagnostiku v pracovnom a organizačnom kontexte. Je autorkou a spoluautorkou monografií Psychologické testovanie v práci, Psychodiagnostika manažérov, Personnel assessment, dotazníkov Motivácia k výkonu a Goldenov profil osobnosti. Má skúsenosti v HR projektoch manažmentu výkonnosti, prieskumov angažovanosti, výberov a hodnotenia pracovníkov, rozvoja, talent manažmentu, odmeňovania ako aj zavádzania HR procesov.

Reference
Cripps, B. (2017). Psychometric Testing : Critical Perspectives. Chichester: John Wiley & Sons.
Kondáš, O. a kol. (1992). Psychodiagnostika dospelých. Martin: Osveta.
Urbánek, T., Denglerová, D., Širůček, J. (2011). Psychometrika: Měření v psychologii. Praha: Portál.
Urbina, S. (2004). Essential of Psychological Testing. Hoboken: John Wiley & Sons.
Metriky

0

Crossref logo

0


390

Views

80

FULL TEXT views