Parental Bonding Instrument: Recenze metody

č.10(2018)

Abstrakt

Dotazník je možné využívat za účelem rychlého a pouze orientačního zjištění rodičovské vazby k jedinci, a to i v aplikačních oblastech definovaných distributorem. Je však nutné výsledky zasazovat do celkového vyšetření, tj. používat je například jako základ k dalšímu rozhovoru, a nestavět závěry pouze na výsledcích této metody. Dotazník je vhodný pro využití ve výzkumu.


Klíčová slova:
attachment; citová vazba; parenting; rodičovství; recenze metody; test review
Biografie autora

Adéla Woznicová

Katedra psychologie FSS MU

Reference
Arrindell, W. A., Gerlsma, C., Vandereycken, W., Hageman, W. J., & Daeseleire, T. (1998). Convergent validity of the dimensions underlying the parental bonding instrument (PBI) and the EMBU. Personality and Individual Differences, 24(3), 341-350. doi: 10.1016/S0191-8869(97)00187-6
Behzadi, B., & Parker, G. (2015). A Persian version of the parental bonding instrument: Factor structure and psychometric properties. Psychiatry research, 225(3), 580-587. doi: 10.1016/j.psychres.2014.11.042
Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Attachment. London: Hogarth Press
Čikošová, E. (2011). Vzťahová väzba a jej súvislosť s charakterovými a temperamentovými vlastnosťami osobnosti (Magisterská diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika). Dostupné z: https://theses.cz/id/upxyjh/?furl=%2Fid%2Fupxyjh%2F;lang=en
Čikošová, E., Preiss, M. (2011). Parental Bonding Instrument. Otrokovice: Propsyco, s.r.o.
Liu, J., Li, L., & Fang, F. (2011). Psychometric properties of the Chinese version of the Parental Bonding Instrument. International Journal Of Nursing Studies, 48, 582-589. doi:10.1016/j.ijnurstu.2010.10.008
Manassis, K., Owens, M., Adam, K. S., West, M., & Sheldon-Keller, A. E. (1999). Assessing attachment: convergent validity of the adult attachment interview and the parental bonding instrument. Australian & New Zealand Journal Of Psychiatry, 33(4), 559-567. doi:10.1046/j.1440-1614.1999.00560.x
Mohr, S., Preisig, M., Fenton, B., & Ferrero, F. (1999). Validation of the French version of the parental bonding instrument in adults. Personality And Individual Differences, 26, 1065-1074. doi:10.1016/S0191-8869(98)00210-4
Muhammad, N. A., Shamsuddin, K., Khairani, O. M. A. R., Shamsul Azhar, S. H. A. H., & Rahmah, M. O. H. D. (2014). Validation of the Malay version of the parental bonding instrument among Malaysian youths using exploratory factor analysis. The Malaysian journal of medical sciences: MJMS, 21(5), 51-59. Retrieved from: http://eds.a.ebscohost.com/
Parker, G., Tupling, H., & Brown, L. B. (1979). A parental bonding instrument. British journal of medical psychology, 52(1), 1-10. doi: 10.1111/j.2044-8341.1979.tb02487.x
Wilhelm, K., Niven, H., Parker, G., & Hadzi-Pavlovic, D. (2005). The stability of the Parental Bonding Instrument over a 20-year period. Psychological medicine, 35(03), 387-393. doi: 10.1017/S0033291704003538
Metriky

0

Crossref logo

0


556

Views

660

FULL TEXT views