Diagnostická baterie kognitivních procesů (CAS2): Recenze metody

Martin Pírko

Abstrakt

V souladu se závěry zahraničních recenzentů (Acheson, 2017; Champ Morera, 2017; McGill, 2015) považujeme CAS2 za originální metodu, která je velice jednoduše administrovatelná a jež má kvalitně zpracované testové materiály. CAS2 oproti jiným dostupným testům kognitivních schopností nabízí ipsativní analýzu, tedy na statistice založenou identifikaci silných a slabých stránek probanda. Přes drobné nedostatky můžeme CAS2 doporučit s jistou opatrností k běžnému užívání, a to hlavně díky aktuálním českým normám vytvořeným na základě poměrně velkého standardizačního souboru.  Je však nutné počítat s tím, že normy jsou pravděpodobně o něco „tvrdší“ v důsledku nižšího zastoupení rodičů respondentů s nižším vzděláním.

Bibliografická citace

Pírko, M. (2018). Diagnostická baterie kognitivních procesů (CAS2): Recenze metody. TESTFÓRUM, 6(10), 32-39. doi:https://doi.org/10.5817/TF2018-10-187

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2018-10-187