Diagnostická baterie kognitivních procesů (CAS2): Recenze metody

č.10(2018)

Abstrakt

V souladu se závěry zahraničních recenzentů (Acheson, 2017; Champ Morera, 2017; McGill, 2015) považujeme CAS2 za originální metodu, která je velice jednoduše administrovatelná a jež má kvalitně zpracované testové materiály. CAS2 oproti jiným dostupným testům kognitivních schopností nabízí ipsativní analýzu, tedy na statistice založenou identifikaci silných a slabých stránek probanda. Přes drobné nedostatky můžeme CAS2 doporučit s jistou opatrností k běžnému užívání, a to hlavně díky aktuálním českým normám vytvořeným na základě poměrně velkého standardizačního souboru.  Je však nutné počítat s tím, že normy jsou pravděpodobně o něco „tvrdší“ v důsledku nižšího zastoupení rodičů respondentů s nižším vzděláním.

Reference
Acheson, S. K. (2017). Test review of Cognitive Assessment System–Second Edition. In J. F. Carlson, K. F. Geisinger, & J. L. Jonson (Eds.), The twentieth mental measurements yearbook. Dostupné z http://marketplace.unl.edu/buros/
Champ Morera, C. A. (2017). Test review of Cognitive Assessment System–Second Edition. In J. F. Carlson, K. F. Geisinger, & J. L. Jonson (Eds.), The twentieth mental measurements yearbook. Dostupné z http://marketplace.unl.edu/buros/
Das, J. P., Kirby, J. R., & Naglieri, J. A. (1994). Assessment of cognitive processes: the PASS theory of intelligence. Boston: Allyn and Bacon.
Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal,6(1), 1-55. doi: 10.1080/10705519909540118
Ježek, S. (2010). Standardy pro užívání psychologických testů - nastal čas pro českou normu? Testfórum, 1(1), 18–22. doi: 10.5817/TF2010-1-5
Kranzler, J. H., & Keith, T. Z. (1999). Independent confirmatory factor analysis of the Cognitive Assessment System: What does the CAS measure? School Psychology Review, 28, 117-144.
Lurija, A. R. (1973). The working brain: an introduction to neuropsychology. New York, NY: Basic Books.
Mcgill, R. J. (2015). Test Review: Naglieri, J. A., Das, J. P., & Goldstein, S. (2014). Cognitive Assessment System–Second Edition (2nd ed.). Austin, TX: Pro-Ed. Journal of Psychoeducational Assessment, 33(4), 375-380. doi: 10.1177/0734282914566123
Naglieri, J. A., Lauder, B. Y., Goldstein, S., & Schwebech, A. (2006). WISC-III and CAS: Which Correlates Higher with Achievement for a Clinical Sample? School Psychology Quarterly,21(1), 62-76. doi: 10.1521/scpq.2006.21.1.62
Metriky

0

Crossref logo

0


1114

Views

943

FULL TEXT views