Test cesty: Normativní česká data pro žáky 9. tříd ZŠ až 4. ročníků SŠ

č.11(2018)

Abstrakt
V předkládané studii jsou uvedena normativní česká data pro neuropsychologickou screeningovou zkoušku Test cesty pro věkovou skupinu dospívajících (15-19 let). Potvrdilo se, že není možné přejímat výsledky Testu cesty z jiného kulturního kontextu. Čeští studenti podali statisticky významně horší výkony ve srovnání s českým manuálem k metodě uváděnými normami ze zahraničí i ve srovnání s daty jiných zahraničních studií. Dále byly identifikovány faktory, které se významně podílejí na výsledku v Testu cesty u skupiny českých adolescentů - typ navštěvované střední školy a ročník studia, v protikladu s výsledky jiných výzkumů se neprokázala souvislost výkonu s věkem. Ověřovány byly také psychometrické charakteristiky metody. Pro praktické využití odbornými pracovníky je uveden metodický list pro práci s normami. Získaná data pomohou pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden lépe identifikovat žáky s možnou potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání, mohou být užitečná také pro klinické psychology při screeningu neurologického oslabení dospívajících.

Klíčová slova:
Test cesty; dospívající
Reference
Armstrong, C. M., Allen, D. N., Donohue, B., & Mayfield, J. (2008). Sensitivity of the comprehensive trail making test to traumatic brain injury in adolescents. Archives of Clinical Neuropsychology, 23, 351–358. doi:10.1016/j.acn.2007.11.004

Barkley, R. A., Grodzinsky, G., & DuPaul, G. J. (1992). Frontal Lobe Functions in Attention Deficit Disorder With and Without Hyperactivity : A Review and Research Report. Journal of Abnormal Child Psychology, 20(2), 163–188.

Bezdicek, O., Motak, L., Axelrod, B. N., Preiss, M., Nikolai, T., Vyhnalek, M., … Ruzicka, E. (2012). Czech Version of the Trail Making Test : Normative Data and Clinical Utility. Archives of Clinical Neuropsychology, 27, 906–914. doi:10.1093/arclin/acs084

Fernández, A. L., & Marcopulos, B. A. (2008). Cognition and Neurosciences A comparison of normative data for the Trail Making Test from several countries : Equivalence of norms and considerations for interpretation. Scandinavian Journal of Psychology, (49), 239–246. doi:10.1111/j.1467-9450.2008.00637.x

Hester, R. L., Kinsella, G. J., Ong, B., & McGregor, J. (2005). Demographic Influences on Baseline and Derived Scores from the Trail Making Test in Healthy Oldre Australian Adults. The Clinical Neuropsychologist, (19), 45–54. doi:10.1080/13854040490524137

Chaytor, N., Schmitter-Edgecombe, M., & Burr, R. (2006). Improving the ecological validity of executive functioning assessment. Archives of Clinical Neuropsychology, 21, 217–227. doi:10.1016/j.acn.2005.12.002

Mitrushina, M., Boone, K. B., Razani, J., & D´Elia, L. F. (2005). Handbook of Normative Data for Neuropsychological Assessment. Oxford: University Press. doi:10.1016/S0005-7967(01)00037-7

Motýl, J. (2015). Test cesty. Recenze metody. Testfórum, (6), 47–52.

Preiss, M. & Preiss, J. (2006). Test cesty. Příručka testu pro děti a dospělé, 2. vydání. Brno: Psychodiagnostika.

Sánchez-Cubillo, I., Periáñez, J. A., Adrover-Roig, D., Rodríguez-Sánchez, J. M., Ríos-Lago, M., Tirapu, J., & Barceló, F. (2009). Construct validity of the Trail Making Test : Role of task-switching , working memory , inhibition / interference control , and visuomotor abilities. Journal of International Neuropsychological Society, (15), 438–450. doi:10.1017/S1355617709090626

Soukup, V. M., Ingram, F., Grady, J. J., & Schiess, M. C. (1998). Trail Making Test : issues in Normative Data Selection. Applied Neuropsychology, 5(2), 65–73. doi: 10.1207/s15324826an0502_2

Tombaugh, T. N. (2004). Trail Making Test A and B : Normative data stratified by age and education. Archives of Clinical Neuropsychology, 19, 203–214. doi:10.1016/S0887-6177(03)00039-8

Urbánek, T. (2010). Nejpoužívanější psychodiagnostické metody v České republice. Testfórum, (1), 6-9.

Willcutt, E. G., Doyle, A. E., Nigg, J. T., Faraone, S. V, & Pennington, B. F. (2005). Validity of the Executive Function Theory of Attention- Deficit / Hyperactivity Disorder : A Meta-Analytic Review. Society of Biological Psychiatry, (57), 1336–1346. doi:10.1016/j.biopsych.2005.02.006
Metriky

0

Crossref logo

0


555

Views

821

PDF views