Test cesty: Normativní česká data pro žáky 9. tříd ZŠ až 4. ročníků SŠ

Hana Sokolová, Hynek Cígler

Abstrakt

V předkládané studii jsou uvedena normativní česká data pro neuropsychologickou screeningovou zkoušku Test cesty pro věkovou skupinu dospívajících (15-19 let). Potvrdilo se, že není možné přejímat výsledky Testu cesty z jiného kulturního kontextu. Čeští studenti podali statisticky významně horší výkony ve srovnání s českým manuálem k metodě uváděnými normami ze zahraničí i ve srovnání s daty jiných zahraničních studií. Dále byly identifikovány faktory, které se významně podílejí na výsledku v Testu cesty u skupiny českých adolescentů - typ navštěvované střední školy a ročník studia, v protikladu s výsledky jiných výzkumů se neprokázala souvislost výkonu s věkem. Ověřovány byly také psychometrické charakteristiky metody. Pro praktické využití odbornými pracovníky je uveden metodický list pro práci s normami. Získaná data pomohou pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden lépe identifikovat žáky s možnou potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání, mohou být užitečná také pro klinické psychology při screeningu neurologického oslabení dospívajících.

Bibliografická citace

Sokolová, H., & Cígler, H. (2018). Test cesty: Normativní česká data pro žáky 9. tříd ZŠ až 4. ročníků SŠ. TESTFÓRUM, 6(11), 1-20. doi:https://doi.org/10.5817/TF2018-11-197

Klíčová slova

Test cesty, dospívající

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2018-11-197