Zkoušky čtenářských dovedností: Normativní česká data pro studenty 9. tříd ZŠ a 1. ročníků SŠ

Hana Sokolová, Hynek Cígler

Abstrakt

V předkládané studii jsou uvedena normativní česká data pro zkoušky čtenářských dovedností pro žáky 9. tříd základních škol a 1. ročníků středních škol.  Dále byly identifikovány faktory, které mohou mít vliv na výkony žáků ve čtenářských zkouškách – jedná se o věk žáků, kdy se rychlost hlasitého i tichého čtení překvapivě mírně zpomaluje, u žáků 1. ročníků má pak na čtenářské výkony vliv typ navštěvované střední školy. Při srovnání výkonů žáků 9. tříd a 1. ročníků středních škol nebyly nalezeny téměř žádné rozdíly. Zabývali jsme se také schopnosti nástrojů odlišit děti s vývojovou poruchou učení, která se na našich datech projevila. Zkoumána byla souvislost potichu čteného textu s porozuměním čtenému. Ověřovány byly také psychometrické charakteristiky jednotlivých zkoušek. Pro praktické využití odbornými pracovníky je v příloze článku uveden metodický list pro práci s normami. Tato data pomohou pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden lépe zhodnotit kvalitu čtenářských dovedností žáků.

Bibliografická citace

Sokolová, H., & Cígler, H. (2018). Zkoušky čtenářských dovedností: Normativní česká data pro studenty 9. tříd ZŠ a 1. ročníků SŠ. TESTFÓRUM, 6(11), 21-36. doi:https://doi.org/10.5817/TF2018-11-198

Klíčová slova

rychlost čtení; porozumění textu; normativní data; dyslexie

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2018-11-198