Adaptivní maticový test - recenze metody

Adam Ťápal, Vít Gabrhel

Abstrakt

Adaptivní Maticový Test (AMT) v rámci Vídeňského testového systému (VTS) je neverbální počítačově administrovanou metodou určenou k měření obecné inteligence, z hlediska CHC teorie (např. Carroll, 1993) k měření inteligence fluidní, konkrétně schopnosti induktivního usuzování. Test je určen pro neklinickou populaci v řadě kontextů, od dopravní psychologie přes personalistiku až po neuropsychologická vyšetření.

AMT využívá řady předností moderních psychometrických postupů (adaptivní testování, dosažení shodné úrovně přesnosti měření nezávisle na úrovni měřeného rysu, ochrana položkové banky před nadměrnou expozicí apod.) a pro administrátora testu je uživatelsky příjemnou metodou. Test, respektive testová příručka, kterou čtenář dostává spolu s testem k dispozici (jak v české, tak anglické verzi), však trpí řadou nedostatků. Česká verze manuálu je z hlediska poskytování úplných a kvalitních informací pro uživatele testu zcela nedostatečná. Chybí informace o reliabilitě vyjma vnitřní konzistence, o důkazech validity, o normách,
o procesu vývoje testu a jednotlivých položek či informace spojené s položkovou analýzou.

Na AMT lze ocenit inovativnost, příjemnost použití, adaptivní povahu a (tušené) solidní racionále pro tvorbu položek a předpokládané fungování testu. Testové materiály jsou však neadekvátní a působí nedokončeným dojmem – především česká verze manuálu, kterou rozhodně nelze doporučit pro užívání. Z uvedených důvodů tedy doporučujeme užívat test AMT jen velmi obezřetně k orientačnímu měření fluidní inteligence – alespoň do chvíle, kdy bude manuál testu doplněn o informace, které získání důvěry v deklarované kvality testu náležitě podpoří.

Bibliografická citace

Ťápal, A., & Gabrhel, V. (2018). Adaptivní maticový test - recenze metody. TESTFÓRUM, 6(11), 37-42. doi:https://doi.org/10.5817/TF2018-11-199

Klíčová slova

Adaptivní maticový test, Adaptive matrices test, Vídeňský testový systém, Vienna Test System

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2018-11-199