Wechslerova zkrácená paměťová škála - recenze metody

Renata Hlavová, Anna Marie Rosická

Abstrakt

Česká adaptace Wechslerovy zkrácené paměťové škály (dále WMS-IIIa) je zkrácenou verzí třetí revize Wechslerovy paměťové škály (dále WMS-III). Zaměřuje se na orientační měření aktuálního fungování deklarativní epizodické paměti, konkrétně na paměť sluchovou a zrakovou z hlediska bezprostředního a oddáleného vybavení (Wechsler, 2011). Je určena pro populaci ve věku 20–89 let. Dle autorů je metoda využitelná především v klinické praxi, a to pro screeningovou diagnostiku narušení paměti či jako součást komplexního psychologického nebo neuropsychologického vyšetření.

Českou adaptaci této rozšířené paměťové škály lze těžko ohodnotit, a to primárně z důvodu nedostatku informací. Zejména chybějící informace o shodě posuzovatelů se mohou ukázat jako problematické, a to kvůli změnám v překladu oproti původní anglické verzi. Doporučovaly bychom proto její další testování a vývoj. Je možné tuto metodu použít expertním uživatelem za pečlivě kontrolovaných podmínek nebo ve velmi omezených aplikačních oblastech za předpokladu, že uživatel testu bude obezřetný v interpretaci výsledků.

Bibliografická citace

Hlavová, R., & Rosická, A. M. (2018). Wechslerova zkrácená paměťová škála - recenze metody. TESTFÓRUM, 6(11), 43-48. doi:https://doi.org/10.5817/TF2018-11-203

Klíčová slova

Wechslerova paměťová škála, Wechsler Memory Scale

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2018-11-203