Snijders-Oomen neverbální inteligenční test - recenze metody

Edita Chvojková, Štěpán Postulka, Tereza Horáková

Abstrakt

SON-R 2½-7 je baterie pro měření fluidní inteligence určena pro děti ve věku 2;4 až 7;7 let. Jedná se o třetí revizi neverbálního inteligenčního testu původně určeného neslyšícím dětem. Později došlo k rozšíření metody i pro děti slyšící a poslední revize už obsahuje normy obecné. Svými autory je test považován za kulturně univerzální právě díky neverbální povaze, která na testované dítě neklade specifické nároky v podobě jazykových schopností.
Dle našeho názoru je metoda použitelná v oblasti klinické, školní a poradenské psychologie. Omezená je pouze svou menší diferenciační schopností na obou koncích věkového rozložení. Kromě PPP a dalších specializovaných center najde využití i ve výzkumu. Vhodné je SON-R 2½ – 7 používat jako potvrzení výsledků předešlých metod či v situacích, kdy nelze administrovat běžnější inteligenční test. Metodu považujeme za kvalitní a je podle nás škoda, že česká adaptace nedosahuje kvalit odpovídajících testu samotnému, čímž jeho interpretační možnosti spíše narušuje.

Bibliografická citace

Chvojková, E., Postulka, Š., & Horáková, T. (2018). Snijders-Oomen neverbální inteligenční test - recenze metody. TESTFÓRUM, 6(11), 49-56. doi:https://doi.org/10.5817/TF2018-11-204

Klíčová slova

Snijders-Oomen neverbální inteligenční test; Snijders-Oomen-Nonverbal-Intelligence Test

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2018-11-204