Snijders-Oomen neverbální inteligenční test - recenze metody

č.11(2018)

Abstrakt
SON-R 2½-7 je baterie pro měření fluidní inteligence určena pro děti ve věku 2;4 až 7;7 let. Jedná se o třetí revizi neverbálního inteligenčního testu původně určeného neslyšícím dětem. Později došlo k rozšíření metody i pro děti slyšící a poslední revize už obsahuje normy obecné. Svými autory je test považován za kulturně univerzální právě díky neverbální povaze, která na testované dítě neklade specifické nároky v podobě jazykových schopností.
Dle našeho názoru je metoda použitelná v oblasti klinické, školní a poradenské psychologie. Omezená je pouze svou menší diferenciační schopností na obou koncích věkového rozložení. Kromě PPP a dalších specializovaných center najde využití i ve výzkumu. Vhodné je SON-R 2½ – 7 používat jako potvrzení výsledků předešlých metod či v situacích, kdy nelze administrovat běžnější inteligenční test. Metodu považujeme za kvalitní a je podle nás škoda, že česká adaptace nedosahuje kvalit odpovídajících testu samotnému, čímž jeho interpretační možnosti spíše narušuje.

Klíčová slova:
Snijders-Oomen neverbální inteligenční test; Snijders-Oomen-Nonverbal-Intelligence Test
Reference
Carroll, J.B. (1993). Human cognitive abilities: A survey of factor-analytic studies. New York: Cambridge University Press.
Cattell, R.B. (1971). Abilities: Their structure, growth and action. Boston, MD: Houghton Mifflin.
Hogrefe. (n.d.). SON–R 2½ – 7. Staženo z: http://www.testcentrum.com/testy/son%E2%80%93r-2-%E2%80%93-7
Horn, J. L., & Cattell, R. B. (1966). Refinement and test of the theory of fluid and crystallized general intelligences. Journal of Educational Psychology, 57, 253–270.
Hülür, G., Wilhelm, O., & Robitzsch, A. (2011). Intelligence differentiation in early childhood. Journal Of Individual Differences, 32(3), 170-179. doi:10.1027/1614-0001/a000049
Jenkinson, J., Roberts, S., Dennehy, S., & Tellegen, P. (1996). Validation of the Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Test—Revised 21/2–7 for Australian children with disabilities. Journal Of Psychoeducational Assessment, 14(3), 276-286. doi:10.1177/073428299601400307
Kiechl‐Kohlendorfer, U., Ralser, E., Peglow, U. P., Pehboeck‐Walser, N., & Fussenegger, B. (2013). Early risk predictors for impaired numerical skills in 5‐year‐old children born before 32 weeks of gestation. Acta Paediatrica, 102(1), 66-71. doi:10.1111/apa.12036
McGrew, K.S. (2009). CHC theory and the human cognitive abilities project: Standing on the shoulders of the giants of psychometric intelligence research. Intelligence, 37(1), 1-10. doi:10.1016/j.intell.2008.08.004
Moore, C., O'Keefe, S.L., & Lawhon, D. (1998). Concurrent validity of the Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Test 2 ½-7—Revised with the Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence—Revised. Psychological Reports, 82(2), 619-625. doi:10.2466/PR0.82.2.619-625
Pekárková, S., Lábusová, A., Rendl M., & Nikolai T. (2010). Nemoc bezmocných: Lehká mentální retardace. Analýza inteligenčního testu SON-R. Praha: Člověk v tísni. Staženo z: http://osf.cz/wp-content/uploads/2015/04/analyza-nemoc-bezmocnych.pdf
Schuerger, J., & Witt, A. (1989). The temporal stability of individually tested intelligence. Journal of Clinical Psychology, 45(2), 294-302.
Tellegen, P.J., Laros, J.A., & Heider, D. (2008). Neverbální inteligenční test SON-R 2½-7 - uživatelská příručka. Praha: Testcentrum – Hogrefe.
Tellegen, P.J., Winkel, M., Wijnberg-Williams, B.J. & Laros, J.A. (1998). Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Test. SON-R 2 ½ -7 Manual and Research Report. Lisse: Swets & Zeitlinger B.V.
Udholm, N., Aaberg, K., Bloch, C., Sandahl, M., & Ovesen, T. (2017). Cognitive and outcome measures seem suboptimal in children with cochlear implants - a cross-sectional study. Clinical Otolaryngology, 42(2), 315-321. doi:10.1111/coa.12723
Wechsler, D. (2012). Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-Fourth Edition. Technical and interpretive manual. San Antonio, TX: NCS Pearson, Inc.
Metriky

0

Crossref logo

0


705

Views

1804

PDF views