Paměťový test učení - recenze metody

č.11(2018)

Abstrakt
Paměťový test učení představuje jednu z nejpoužívanějších metod určenou k měření různých aspektů paměti využitelnou v řadě oblastí aplikované psychologie. Tato skutečnost spolu s jednoduchostí a rychlostí administrace PTU patří mezi klady metody.
České vydání nicméně trpí některými nedostatky. Předně jsou české normy v manuálu dostupné pouze pro děti ve věku 9-14 let a pro zbylou populaci jsou normy orientační, převzaté ze zahraničí. Tyto normy se liší v mnoha parametrech (věk, pohlaví, množství zahrnutých aspektů testu apod.) a je tedy poměrně obtížné posoudit jejich kvalitu a vybrat normu pro interpretaci výsledků konkrétního probanda. Autor pro tento výběr nezmiňuje žádný postup. Fakt, že již 4 roky existují normy pro českou populaci ve věku 20-85 let zatím v manuálu není reflektován, jelikož od vydání v roce 1999 nedošlo k jeho oficiálnímu přepracování.
Další nevýhodou je neuspokojivý popis důkazů o validitě a reliabilitě, které sice lze najít v zahraniční literatuře, nicméně tyto zdroje nemusí být pro běžného uživatele testu dobře dostupné

Klíčová slova:
Paměťový test učení; PTU; recenze
Reference
Bezdicek, O., Stepankova, H., Moták, L., Axelrod, B. N., Woodard, J. L., Preiss, M., ... & Poreh, A. (2014). Czech version of Rey Auditory Verbal Learning test: normative data. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 21(6), 693-721. doi:10.1080/13825585.2013.865699
Crossen, J. R., & Wiens, A. N. (1994). Comparison of the Auditory-Verbal Learning Test (AVLT)
and California Verbal Learning Test (CVLT) in a sample of normal subjects. Journal of Clinical
and Experimental Neuropsychology, 16, 190–194. doi:10.1080/01688639408402630
de Sousa Magalhães, S., Fernandes Malloy-Diniz, L., & Cavalheiro Hamdan, A. (2012). Validity Convergent and Reliability Test-retest of the Rey Auditory Verbal Learning Test. Clinical Neuropsychiatry, 9(3), 129-137. Retrieved from:
http://www.clinicalneuropsychiatry.org/pdf/03%20magalhaes.pdf
Delis, D. C., Kramer, J. H., Kaplan, E., & Thompkins, B. A. O. (1987). CVLT: California verbal learning
test-adult version: manual. San Antonio: Psychological Corporation.
Edwards, H. F. (1988). A comparison of the Rey Auditory-Verbal Learning Test with the
California Verbal Learning Test. Amedd Clinical Psychology Short Course, 90, 90-99.
Retrieved from: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a227854.pdf#page=100
Jafari, Z., Steffen Moritz, P., Zandi, T., Aliakbari Kamrani, A., & Malyeri, S. (2010). Psychometric properties of Persian version of the Rey Auditory-Verbal Learning Test (RAVLT) among the elderly. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 16(1), 56-64.
Lemay, S., Bédard, M. A., Rouleau, I., & Tremblay, P. L. (2004). Practice effect and test–retest
reliability of attentional and executive tests in middle-aged to elderly subjects. The Clinical
Neuropsychologist, 18, 284–302. doi:10.1080/13854040490501718
Lezak, M. (1995). Neuropsychological Assesment. New York: Oxford University Press.
Malloy-Diniz, L. F., Lasmar, V. A. P., Gazinelli, L. D. S. R., Fuentes, D., & Salgado, J. V. (2007).
The Rey auditory-verbal learning test: applicability for the Brazilian elderly
population. Revista Brasileira de Psiquiatria, 29, 324-329. doi:10.1590/S1516-
44462006005000053
Mitrushina, M., Boone, K.B., Razani, J., & D‘Elia, L.F. (2005). Handbook of Normative Data for Neuropsychological Assessment. New York: Oxford University Press.
Preiss, M. (1994). Paměťový test učení pro klinickou praxi. Československá psychologie, 38, 257-265.
Preiss, M. (1998). Paměťový test učení: metodický manuál IPPP ČR. Brno: Psychodiagnostika.
Preiss, M. (1999). Paměťový test učení: manuál pro dospělé a děti. Brno: Psychodiagnostika.
Preiss, M., Bartoš, A. & Čermáková, R. (2013). Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha, 3. vydání. Praha: Psychiatrické centrum.
Preiss, M., Motejlková, J., Janů, I., & Kolárová, E. (2001). Paměťový test učení: současné normy pro děti ve věku 9-14 let. Retrieved from: http://docplayer.cz/13455808-Pametovy-test-uceni-soucasne-normy-pro-deti-ve-veku-9-14-let.html
Ryan, J. J., Geisser, M. E., Randall, D. M., & Georgemiller, R. J. (1986). Alternate form reliability and equivalency of the Rey Auditory Verbal Learning Test. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 8(5), 611-616. doi:10.1080/01688638608405179
Ryan, J., Rosenberg, J.S., & Mittenberg, W. (1984). Factor analysis of the Rey Auditory-Verbal Learning Test. International Journal of Clinical Neuropsychology, 6(4), 239-241.
Spreen, O., & Strauss, E. (1991). A compedium of neuropsychological tests. New York: Oxford
University Press.
van den Burg, W., & Kingma, A. (1999). Performance of 225 Dutch school children on Rey's Auditory Verbal Learning Test (AVLT): parallel test-retest reliabilities with an interval of 3 months and normative data. Archives of Clinical Neuropsychology, 14(6), 545-559. doi:10.1016/S0887-6177(98)00042-0
Metriky

0

Crossref logo

0


3134

Views

2957

PDF views