Paměťový test učení - recenze metody

Jolana Stehlíková

Abstrakt

Paměťový test učení představuje jednu z nejpoužívanějších metod určenou k měření různých aspektů paměti využitelnou v řadě oblastí aplikované psychologie. Tato skutečnost spolu s jednoduchostí a rychlostí administrace PTU patří mezi klady metody.
České vydání nicméně trpí některými nedostatky. Předně jsou české normy v manuálu dostupné pouze pro děti ve věku 9-14 let a pro zbylou populaci jsou normy orientační, převzaté ze zahraničí. Tyto normy se liší v mnoha parametrech (věk, pohlaví, množství zahrnutých aspektů testu apod.) a je tedy poměrně obtížné posoudit jejich kvalitu a vybrat normu pro interpretaci výsledků konkrétního probanda. Autor pro tento výběr nezmiňuje žádný postup. Fakt, že již 4 roky existují normy pro českou populaci ve věku 20-85 let zatím v manuálu není reflektován, jelikož od vydání v roce 1999 nedošlo k jeho oficiálnímu přepracování.
Další nevýhodou je neuspokojivý popis důkazů o validitě a reliabilitě, které sice lze najít v zahraniční literatuře, nicméně tyto zdroje nemusí být pro běžného uživatele testu dobře dostupné

Bibliografická citace

Stehlíková, J. (2018). Paměťový test učení - recenze metody. TESTFÓRUM, 6(11), 57-64. doi:https://doi.org/10.5817/TF2018-11-206

Klíčová slova

Paměťový test učení; PTU; recenze

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2018-11-206