Reliabilita a konstruktová validita metody Relationship Assessment Scale

č.12(2019)

Abstrakt

Předkládaná studie se zabývala ověřením vybraných psychometrických charakteristik metody Relationship Assessment Scale (RAS), která zjišťuje partnerskou spokojenost. V rámci ověření byla zjišťována reliabilita metody v podobě vnitřní konzistence a konstruktová validita prostřednictvím souvislosti metody RAS s dimenzemi partnerské spokojenosti, partnerské shody a partnerské soudržnosti metody Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS), která zjišťuje partnerské přizpůsobení. Za účelem ověření těchto vlastností metody byla sesbírána data od 232 respondentů, data byla sesbírána po internetu. Reliabilita metody byla v rámci současné studie zjištěna jako uspokojivá pro výzkumné účely.  Souvislosti mezi faktorem partnerské spokojenosti metody RAS a faktory partnerské spokojenosti a soudržnosti metody RDAS podpořily hypotézu o konstruktové validitě metody RAS. Silný pozitivní vztah mezi faktorem partnerské spokojenosti metody RAS a faktorem partnerské shody metody RDAS nepodpořil hypotézu o konstruktové validitě, tento výsledek poukazoval na možnou shodu těchto dvou konstruktů. Výsledek však mohl být způsoben škálou partnerské shody metody RDAS, která na výzkumném vzorku současné studie nemusela fungovat jako spolehlivý ukazatel shody mezi partnery. Na základě výsledků byla navržena revize modelu.


Klíčová slova:
Relationship Assessment Scale; partnerská spokojenost; psychometrické charakteristiky
Reference

Arnett, J. J. (2015). Emerging adulthood: the winding road from the late teens through the twenties. New York: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199795574.013.9

Busby, D. M., Crane, D. R., Larson, J. H., & Christensen, C. (1995). A revision of the Dyadic Adjustment Scale for use with distressed and nondistressed couples: Construct hierarchy and multidimensional scales. Journal of Marital and Family Therapy, 21, 289–308. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.1995.tb00163.x

Cramer, D. (2001). Consensus Change, Conflict, and Relationship Satisfaction in Romantic Relationship. The Journal of Psychology, 153(3), 313-320. https://doi.org/10.1080/00223980109603701

Daňsová, P. (2015). Mateřské sebehodnocení v těhotenství: souvislost s vybranými charakteristikami ženy a partnerského vztahu. Diplomová práce. Masarykova univerzita.

Gottman, J. M. (1990). How marriages change. In G. R. Patterson (Ed.), Depression and aggression in family interaction (pp. 75-101). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Hamplová, D. & Řeháková, B. (2009). Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí: výsledky Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP 2008 – Náboženství. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Hendrick, S. (1988). A Generic Measure of Relationship Satisfaction. Journal of Marriage and the Family 50(1), 93-98. https://doi.org/10.2307/352430

Heyman, R. E., Sayers, S. L., & Bellack, A. S. (1994). Global Marital Satisfaction Versus Marital Adjustment: An Empirical Comparison of Three Measures. Journal of Family Psychology, 8(4), 432-446. https://doi.org/10.1037/0893-3200.8.4.432

Muraru, A. A., Turliuc, M. N. (2013). Predictors of Marital Adjustment: Are There Any Differences Between Women and Men? Europe´s Journal of Psychology, 9(3), 427-442. https://doi.org/10.5964/ejop.v9i3.524

Olson, D. H., & Gorall, D. M. (2003). Circumplex model of marital and family systems. In F. Walsh (Ed.), Normal family processes (pp. 514-547). New York, NY: Guilford Press.

Renshaw, K. D., McKnight, P., Caska, C. M., Blais, R. K. (2010). The utility of the relationship assessment scale in multiple-types relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 28(4), 435-447. https://doi.org/10.1177/0265407510377850

Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family, 38(1), 15-28. https://doi.org/10.2307/350547

Spanier, G. B. (1985). Improve, refine, recast, expand, clarify. Don't abandon. Journal of Marriage and Family, 47(4), 1073-1074. https://doi.org/10.2307/352354

Thibaut, J. W., Kelly, H. H. (1959). Social psychology of groups. New York: Wiley.

Turliuc, M. N., Muraru, A. A. (2013). Psychometric Properties of Revised Dyadic Adjustment Scale on a Sample of Married Adults. Journal of Psychological and Educational Research, 21(1), 49-76.

Vaughn, M. J., Baier, M. E. M. (1999). Reliability and Validity of Relationship Assessment Scale. American Journal of Family Therapy, 27(2), 137. https://doi.org/10.1080/019261899262023

Metriky

0

Crossref logo

0


746

Views

435

FULL TEXT views