Recenze knihy: Bartoš, A., Raisová, M. (2015). Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti. Praha: Mladá fronta.

č.12(2019)

Abstrakt
Text je recenzí knihy Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti od Aleše Bartoše a Miloslavy Raisové, vydané Mladou frontou. Podobné publikace jsou potřebné a potenciálně užitečné jak pro praktiky, tak výzkumníky. Recenzovaná kniha je ale v mnoha ohledech problematická, především z psychometrického hlediska, které považujeme pro podobný typ publikací za klíčové, a sami autoři tvrdí, že je v knize akcentují. Podle našeho názoru úroveň psychometrických poznatků v této knize odpovídá začátku 90. let minulého století, což v současnosti nelze akceptovat.
Reference

Bartoš, A., Raisová, M. (2015). Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti. Praha: Mladá fronta.

Metriky

0

0


804

Views

369

FULL TEXT views