Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 – Recenze metody

č.12(2019)

Abstrakt

MMPI-2 je metoda, která má přinést komplexní pohled na osobnost člověka. Je primárně určená pro využívání v diagnostice a klinické praxi. V současnosti se však hojně využívá i v jiných oblastech, například v psychologii organizace, při výběrových řízeních atd. V České republice je metoda oblíbeným a hojně využívaným nástrojem i přes mnoho chybějících relevantních informací a otazníků, které se objevují při bližším zkoumáním metody. Nutno však podotknout, že minimálně v zahraničí dochází k tvorbě restandardizačních studí a dalšímu následnému vylepšování metody. Jako příklad by se dalo uvést, že v reakci na častou připomínku ohledně vysoké heterogenity škál a překrývání konceptů, které škály měří, došlo k restrukturaci klinických škál

Současný stav inventáře by bylo vhodné podrobit bližšímu výzkumnému šetření se zaměřením se na popis reliability škál a validity celé metody. Z výše uvedených důvodů by se měla zvážit revize inventáře.


Klíčová slova:
MMPI; recenze
Reference

Butcher, J. N. (2001). Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). https://doi.org/10.1037/t15120-000

Cicchetti, D. V. (1994). Guidelines, Criteria, and Rulez of Thumb for Evaluating Normed and Standardized Assessment Instruments in Psychology. Psychological Assessment, 6(4), s. 284-290. https://doi.org/10.1037/1040-3590.6.4.284

Doebbeling, B. N., Simms, L. J., Casillas, A., Clark, L. A., & Watson, D. (2005). Psychometric Evaluation of the Restructed Clinical Scales of the MMPI-2. Psychological Assessment, 17 (3), s. 345-358. https://doi.org/10.1037/1040-3590.17.3.345

Dahlstrom, W. G., Welsh, G. S., & Dahlstrom, L. E. (1972). An MMPI handbook: I. Clinical interpretation.(Rev.)

Greene, R. L. (2000). The MMPI-2: An interpretive manual . Allyn & Bacon.

Hathaway, S. R., & McKinley, J. C. (1940). A multiphasic personality schedule (Minnesota): I. Construction of the schedule. The Journal of Psychology, 10(2), s. 249-254. https://doi.org/10.1080/00223980.1940.9917000

Hathaway, S.R. & McKinley, J.C. (2002). [Autor české verze testu: Netík, K.] MMPI 2: Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2. Praha: Testcentrum

Hogrefe-Testcentrum. (2016). MMPI®-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2. Dostupné online 27. 11. 2016 na http://www.testcentrum.com/testy/mmpi-2

Meehl, P. E., & Hathaway, S. R. (1946). The K factor as a suppressor variable in the Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Journal of Applied Psychology, 30(5), s. 525. https://doi.org/10.1037/h0053634

Netík, K. (2002). The Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2: první české vydání. Praha: Testcentrum

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání ve správních obvodech ORP. (2016). [Online]. Retrieved March 11, 2017, from https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD&bkvt=dnpkxJtsw6Fuw60.&katalog=all&pvo=SLD9060PU-OR

Rogers, R., Sewell, K. W., & Salekin, R. T. (1994). A Meta-Analysis of Malingering on the MMPI-2. Assessment, 1(3), s. 227-237. https://doi.org/10.1177/107319119400100302

Rogers, R., Sewell, K. W., Harrison, K. S., & Jordan, M. J. (2006). The MMPI-2 Restructured Clinical Scales: A Paradigmatic Shift in Scale Development. Journal of personality assessment, 87 (2), s. 139-147. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa8702_03

Shkalim, E. (2015). Psychometric Evaluation of the MMPI-2/MMPI-2-RF Restructured Clinical Scales in an Israeli Sample. Assessment, 22 (5), s. 607-618. https://doi.org/10.1177/1073191114555884

Stoklasa, J. (2012). Fuzzy přístup k vyhodnocování osobnostního inventáře MMPI-2 (Diplomová práce). Olomouc.

Tellegen, A., & Ben-Porath, Y. S. (1992). The new uniform T scores for the MMPI—2: Rationale, derivation, and appraisal. Psychological Assessment, 4(2), s. 145. https://doi.org/10.1037/1040-3590.4.2.145

Tellegen, A., Ben-Porath, Y. S., McNulty, J. L., Arbisi, P. A., Graham, J. R., & Kaemmer, B. (2003). The MMPI–2 restructured clinical (RC) scales: Development, validation, and interpretation. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Wang, J. J. (1992). An Analytical Approach to Generating Norms for Skewed Normative Distributions.

Metriky

0

Crossref logo

0


1230

Views

3500

FULL TEXT views