Beckova sebeposuzovací škála depresivity pro dospělé: Recenze metody

č.12(2019)

Abstrakt

Metodu BDI-II mohu proto vřele doporučit jako kvalitní screeningový nástroj k detekci depresivní symptomatiky a potenciálně též subdepresivních stavů. BDI-II navíc svou strukturou umožňuje zaměřit se na respondentovy odpovědi jednotlivě a spolu s ním potenciálně depresivní symptomy během následného rozhovoru flexibilně prozkoumat. Tyto relevantní informace umožňují snáze dosáhnout vhodného diagnostického závěru.


Klíčová slova:
BDI; depresivita
Reference

Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F., & Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression. New York: Guilford.

Beck, A.T., Steer, R.A., Ball, R., & Ranieri, W.F. (1996). Comparison of Beck Depression Inventories –IA and –II in Psychiatric Outpatients. Journal of Personality Assessment, 67(3), 588-597. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa6703_13

Beck, A.T., Steer, R.A., & Brown, G.K. (1996). Manual for the Beck Depression Inventory-II. San Antonio, TX: Psychological Corporation. https://doi.org/10.1037/t00742-000

Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelson, M., Mock, J.E., & Erbaugh, J.K. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of general psychiatry, 4(6), 561-571. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1961.01710120031004

Brown, M., Kaplan, C., & Jason, L. (2011). Factor analysis of the Beck Depression Inventory-II with patiens with chronic fatigue syndrome. Journal of Health Psychology, 17(6), 799-808. https://doi.org/10.1177/1359105311424470

Čihařová, M., Cígler, H., Dostálová, V., Šivicová, G., & Bezdicek, O. (2018). Beck Depression Inventory, Second Edition, Czech version: normative data and factor structure. Unpublished manuscript.

Furlanetto, L.M., Mendlowicz, M.V., & Romildo, B.J. (2005). The validity of the Beck Depression Inventory-Short Form as a screening and diagnostic instrument for moderate and severe depression in medical inpatients. Journal of Affective Disorders, 86(1), 87-91. https://doi.org/10.1016/j.jad.2004.12.011

Hayden, M.J., Dixon, J.B., Dixon, M.E., & O’Brien, P.E. (2010). Confirmatory factor analysis of the Beck Depression Inventory in obese individuals seeking surgery. Obesity Surgery, 20, 432-439. https://doi.org/10.1007/s11695-009-9977-5

Ippen, C. G., & Wong, C. (n.d.). Beck Depression Inventory-Second Edition. Staženo 7. 10. 2014 z http://www.nctsnet.org/content/beck-depression-inventory-second-edition

Ociskova, M., Prasko, J., Kupka, M., Marackova, M., Latalova, K., Cinculova, A., ... & Vrbova, K. (2017). Psychometric evaluation of the Czech Beck Depression Inventory-II in a sample of depressed patients and healthy controls. Neuroendocrinology Letters, 38(2), 98-106.

Patterson, A.L., Morasco, B.J., Fuller, B.E., Indest, D.W., Loftis, J.M., & Hauser, P. (2011). Screening for depression in patients with hepatitis C using the Beck Depression Inventory-II: do somatic symptoms kompromise validity? General Hospital Psychiatry, 33, 354-362. https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2011.04.005

Pánek, P. (2018). Psychometrická studie Beckovy škály depresivity pro dospělé. Diplomová práce. Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno.

Plake, B. S., & Impara, J. C. (2001). The fourteenth mental measurements yearbook. Buros Institute of Mental Measurements, University of Nebraska-Lincoln.

Preiss, M., & Vacíř, K. (1999). BDI-II. Beckova sebeposuzovací škála pro dospělé. Brno: psychodiagnostika.

Ptáček, R., Raboch, J., Vňuková, M., Hlinka, J., & Anders, M. (2016). Beckova škála deprese BDI-II – standardizace a využití v praxi. Česká a Slovenská Psychiatrie, 112(6), 270-274.

Rickards, H., De Souza J., Crooks, J., van Walsem, M.R., van Duijn, E., et al. (2011). Discriminant analysis of Beck Depression Inventory and Hamilton Rating Scale for Depression in Huntington’s disease. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 23, 399-402. https://doi.org/10.1176/jnp.23.4.jnp399

Steer, R.A., Ball, R., Ranieri, W.F., & Beck, A.T. (1999). Dimensions of the Beck Depression Inventory-II in clinically depressed outpatients. Journal of Clinical Psychology, 55(1), 117-128. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4679(199901)55:1<117::AID-JCLP12>3.0.CO;2-A

Storch, E. A., Roberti, J. W., & Roth, D. A. (2004). Factor structure, concurrent validity, and internal consistency of the beck depression inventory – second edition in a sample of college students. Depression and anxiety, 19, 187-189. https://doi.org/10.1002/da.20002

Subica, A.M., Fowler, J.C., Elhai, J.D., Frueh, B.C., Sharp, C., et al. (2014). Factor structure and diagnosis validity of the Beck Depression Inventory-II with adult clinical inpatients: comparison to gold-standard diagnostic interview. Psychological Assessment. https://doi.org/10.1037/a0036998

Štěpánková Georgi, H., Horáková Vlčková, K., Lukavský, J., Kopeček, M., & Bareš, M. (2018). Beck Depression Inventory-II: Self-report or interview-based administrations show different results in older persons. International Psychogeriatrics, 1-8. https://doi.org/10.1017/S1041610218001187

Wang, Y.P., & Gorenstein, C. (2013). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory-II: a comprehensive review. Revista Brasileira de Psiquiatria, 35, 416-431. https://doi.org/10.1590/1516-4446-2012-1048

Warmenhoven, F., van Rijswijk, E., Engels, Y., Kan, C., Prins, J., van Weel, C., et al. (2012). The Beck Depression Inventory (BDI-II) and a single screening question as screening tools for depressive disorder in Dutch advanced cancer patients. Supportive Care in Cancer, 20(2), 319-324. https://doi.org/10.1007/s00520-010-1082-8

Metriky

0

Crossref logo

0


1415

Views

1770

FULL TEXT views