Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice – recenze metody

č.12(2019)

Abstrakt
Test TIM3-5 je užitečnou diagnostickou metodou pro identifikaci matematicky nadaných dětí ze 3.–5. tříd základních škol, která splňuje obvyklé standardy kladené na podobné psychodiagnostické metody ve světě a poměrně značně překračuje obvyklou úroveň dokumentace psychodiagnostických metod v České republice. V rukou vzdělaného uživatele (absolvent vysokoškolského studia psychologie nebo pedagogiky) může tato metoda dobře sloužit svému účelu.

Klíčová slova:
TIM; recenze; nadané děti
Metriky

0

Crossref logo

0


611

Views

389

FULL TEXT views