FIRO-B: Recenze metody

č.13(2020)

Abstrakt

Dotazník FIRO-B môže byť použitý v oblasti pracovnej psychológie, napríklad pri práci so skupinou, ďalej v oblasti individuálneho, párového alebo skupinového poradenstva. Konkrétne môže poslúžiť ako pomocný nástroj pri poznávaní svojich interpersonálnych potrieb a ich kompatibility vo vzťahu k druhým ľuďom. FIRO-B môže slúžiť ako facilitačná metóda, ktorá umožňuje či už dvojici alebo členom skupiny zistiť, čo od seba navzájom vyžadujú a ako si myslia, že sa sami prejavujú. Predpokladáme, že vzhľadom k vysokej zjavnej validite a len mierne líšiacim sa položkám proband vie, čo svojimi odpoveďami vyjadruje. FIRO-B môže poslúžiť ako pomocná metóda, ktorá môže poskytnúť podnet k rozhovoru, alebo ako doplnková metóda k iným nástrojom. Pričom je dôležité upozorniť participanta na vyššie uvedené nedostatky metódy a najmä na zastaranosť noriem, aby na svoje výsledky nahliadal s potrebnou rezervou a odstupom. Taktiež je dôležité, aby si bol týchto nedostatkov vedomý aj samotný užívateľ metódy, najmä kvôli nejasnostiam v spôsobe interpretovania skóre (prisudzovanie váhy interpretačným absolútnym meradlám a normám). Metódu však neodporúčame používať ako samostatný diagnostický nástroj a jeho výsledky interpretovať za účelom individuálnej diagnostiky.


Klíčová slova:
FIRO-B; recenze metody
Reference

Ahmetoglu, G., Chamorro, P. T., & Furnham, A. (2010). Interpersonal Relationship Orientations, Leadership, and Managerial Level: Assessing the practical usefulness of the FIRO-B in organizations. International Journal of Selection & Assessment, 18(2), 220–225. https://doi.org/10.1111/j.1468-2389.2010.00504.x

American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in Education. (2001). Standardy pro pedagogické a psychologické testování. Praha: Testcentrum.

Athanasiou, M. (2003). [Test review of FIRO-B]. In B. S. Plake, J. C. Impara, & R. A. Spies (Eds.), The fifteenth mental measurement yearbook (pp. 388-390). Lincoln, NE: Buros Center for Testing.

Furnham, A. (1996). The FIRO-B, the Learning Style Questionnaire, and the Five-Factor Model. Journal of Social Behavior & Personality, 11(2), 285–299.

Furnham, A. (2008a). HR professionals' beliefs about, and knowledge of, assessment techniques and psychometric tests. International Journal of Selection and Assessment, 16(3), 300-305. https://doi.org/10.1111/j.1468-2389.2008.00436.x

Furnham, A. (2008b). Psychometric Correlates of FIRO-B Scores: Locating the FIRO-B scores in personality factor space. International Journal of Selection & Assessment, 16(1), 30–45. https://doi.org/10.1111/j.1468-2389.2010.00504.x

Kožený, J. (1976). Dotazník interpersonání orientace FIRO-B. Bratislava: psychodiagnostika.

Milholland, J. E. (1955). Four kinds of reproducibility in scale analysis. Educational and Psychological Measurement, 15(4), 478-483. https://doi.org/10.1177/001316445501500416

Oswald, D. (2003). [Test review of FIRO-B]. In B. S. Plake, J. C. Impara, & R. A. Spies (Eds.), The fifteenth mental measurement yearbook (pp. 390-392). Lincoln, NE: Buros Center for Testing.

Urbánek, T. (2012). Nejpoužívanější psychodiagnostické metody v České republice. TESTFÓRUM, 1(1), 6-9. https://doi.org/10.5817/TF2010-1-3

Schutz, W. (1992). Beyond FIRO-B—Three new theory-derived measures—Element B: Behavior, Element F: Feelings, Element S: Self. Psychological Reports, 70(3), 915-937. https://doi.org/10.2466/pr0.1992.70.3.915

Metriky

0

Crossref logo

0


623

Views

793

PDF views