Handbook of Item Response Theory: Recenze třídílného sborníku (van der Linden, 2016)

č.13(2020)

Abstrakt
Teorie odpovědi na položku je jednou z dominantních psychometrických teorií měření v psychologii, pedagogickém výzkumu a sociálních vědách vůbec. Zatímco však v případě klasické testové teorie, teorie zobecnitelnosti  a dalších „tradičních“ teorií máme k dispozici řadu přehledových, autoritativních zdrojů, v případě teorie odpovědi na položku dosud podobná kniha chyběla. Nedávno vydaný třídílný Handbook of Item Response Theory (van der Linden, 2016) však více než zaplnil tuto mezeru. Na zhruba 1.500 stranách předkládá vynikající a hlavně komplexní shrnutí aktuálního stavu poznání, a to od jednotlivých modelů přes statistické postupy a estimační nástroje až po aplikaci a konkrétní příklady dobré praxe. Domnívám se, že přinejmenším první a třetí díl sborníku by neměl chybět v příruční knihovně žádného psychometrika či kvantitativně orientovaného sociálního vědce; své si v něm však nečekaně najdou i statistikové, informatici a další.

Klíčová slova:
recenze knihy; teorie odpovědi na položku; Item Response Theory
Biografie autora

Hynek Cígler

Katedra psychologie FSS MU

Jsem výzkumníkem na katedře psychologie a Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Mou primární výzkumnou oblastí je psychometrika, vývoj a validizace diagnostických nástrojů, způsoby, jakým lidé odpovídají na položky dotazníku, jaké jsou faktory ovlivňující validitu a reliabilitu dotazníků. Používám metody v rámci strukturního modelování, teorie odpovědi na položku a teorie zobecnitelnosti, zajímám se o dynamické síťové modely. Moje dizertace se navíc věnovala matematických schopnostem.

Působím či působil jsem v projektech zaměřených na diagnostiku nadání, specifických poruch učení, tvorbu metodických studií k různým měřicím nástrojům.

Zároveň jsem výkonným redaktorem časopisu Testfórum. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se časopisu, možnosti publikace či zapojení mě můžete kontaktovat na adrese redakce@testforum.cz.

Můj osobní profil na Masarykově univerzitě naleznete zde včetně seznamu publikací.

Reference

Asparouhov, T., & Muthén, B. (2012). Comparison of computational methods for high dimensional item factor analysis. https://www.statmodel.com/download/HighDimension11.pdf

Asparouhov, T., & Muthén, B. (2020). IRT in Mplus. Version 2. https://www.statmodel.com/download/MplusIRT.pdf

Bond, T. G., & Fox, C. M. (2009). Applying the Rasch Model : Fundamental Measurement in the Human Sciences. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Brennan, R. l. (2001). Generalizability Theory. Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3456-0

Cai, L., & Hansen, M. (2013). Limited-information goodness-of-fit testing of hierarchical item factor models. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 66(2), 245–276. https://doi.org/10.1111/j.2044-8317.2012.02050.x

Chalmers, R. P. (2012). mirt : A Multidimensional Item Response Theory Package for the R Environment. Journal of Statistical Software, 48(6). https://doi.org/10.18637/jss.v048.i06

De Ayala, R. J. (2009). The theory and practice of item response theory. Guilford Press.

DeMars, C. (2010). Item Response Theory. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195377033.001.0001

Embretson, S. E., & Reise, S. P. (2000). Item Response Theory for Psychologists. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Forero, C. G., & Maydeu-Olivares, A. (2009). Estimation of IRT Graded Response Models: Limited Versus Full Information Methods. https://doi.org/10.1037/a0015825.supp

Leighton, J., & Gierl, M. (Eds.). (2007). Cognitive Diagnostic Assessment for Education. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511611186

Lord, F. M., & Novick, M. R. (1968). Statistical theories of mental test scores. Addison-Wesley.

Maydeu-Olivares, Albert, & Joe, H. (2006). Limited information goodness-of-fit testing in multidimensional contingency tables. Psychometrika, 71(4), 713–732. https://doi.org/10.1007/s11336-005-1295-9

Maydeu-Olivares, Alberto, Cai, L., & Hernández, A. (2011). Comparing the Fit of Item Response Theory and Factor Analysis Models. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 18(3), 333–356. https://doi.org/10.1080/10705511.2011.581993

Millsap, R. E. (2011). Statistical approaches to measurement invariance. Routledge, Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.4324/9780203821961

Millsap, R. E., & Yun-Tein, J. (2004). Assessing Factorial Invariance in Ordered-Categorical Measures. Multivariate Behavioral Research, 39(3), 479–515. https://doi.org/10.1207/S15327906MBR3903_4

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory. McGraw-Hill.

Osterlind, S. J., & Everson, H. T. (2009). Differential item functioning. Sage. https://doi.org/10.4135/9781412993913

Reise, S. P., & Revicki, D. A. (Eds.). (2015). Handbook of item response theory modeling : applications to typical performance assessment. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315736013

Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 1–36. http://www.jstatsoft.org/v48/i02/. https://doi.org/10.18637/jss.v048.i02

van der Linden, W. J. (Ed.). (2016). Handbook of Item Response Theory: Three Volume Set. Chapman and Hall/CRC. https://doi.org/10.1201/9781315374512

Zumbo, B. D. (1999). A Handbook on the Theory and Methods of Differential Item Functioning (DIF): Logistic Regression Modeling as a Unitary Framework for Binary and Likert-type (Ordinal) Item Scores. Directorate of Human Resources Research and Evaluation, Department of National Defense.

Metriky

0

Crossref logo

0


351

Views

189

PDF views