NEO Personality Inventory - 3: Recenze metody

č.13(2020)

Abstrakt
NEO–PI–3 představuje osobnostní inventář, jehož účelem je poskytnout kvantitativní popis osobnostních charakteristik jedince. Metoda předpokládá, že rysy osobnosti lze v zásadě shrnout do 5 širších dimenzí. Můžeme říct, že reliabilita a validita metody je obstojná. NEO-PI-3 považujeme za užitečný nástroj, který nabízí jistý rámec pro porozumění osobnosti a vymezených 5 faktorů za jeden z možných způsobů, jak klasifikovat osobnostní strukturu. Zásadní je však kontext použití, detailní znalost jednotlivých subškál a realistický přístup k využití metody.

Klíčová slova:
NEO; recenze; validita; reliabilita
Reference

Ashton, M. C., & Lee, K. (2007). Empirical, theoretical, and practical advantages of the HEXACO model of personality structure. Personality and social psychology review, 11(2), 150-166. https://doi.org/10.1177/1088868306294907

Bäckström, M. (2007). Higher-order factors in a five-factor personality inventory and its relation to social desirability. European Journal of Psychological Assessment, 23(2), 63-70. https://doi.org/10.1027/1015-5759.23.2.63

Bäckström, M., Björklund, F., & Larsson, M. R. (2009). Five-factor inventories have a major general factor related to social desirability which can be reduced by framing items neutrally. Journal of Research in Personality, 43(3), 335-344. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2008.12.013

Block, J. (2010). The five-factor framing of personality and beyond: Some ruminations. Psychological Inquiry, 21(1), 2-25. https://doi.org/10.1080/10478401003596626

Conard, M. A. (2006). Aptitude is not enough: How personality and behaviour predict academic performance. Journal of Research in Personality, 40(3), 339-346. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2004.10.003

Costa Jr, P. T., Herbst, J. H., McCrae, R. R., & Siegler, I. C. (2000). Personality at midlife: Stability, intrinsic maturation, and response to life events. Assessment, 7(4), 365-378. https://doi.org/10.1177/107319110000700405

Ekehammar, B., & Akrami, N. (2007). Personality and prejudice: From Big Five personality factors to facets. Journal of personality, 75(5), 899-926. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2007.00460.x

Farsides, T., & WoodWeld, R. (2003). Individual differences and undergraduate academic success: the roles of personality, intelligence, and application. Personality and Individual Differences, 34, 1225–1243. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(02)00111-3

Funder, D. C., & Dobroth, K. M. (1987). Differences between traits: Properties associated with interjudge agreement. Journal of personality and social psychology, 52(2), 409. https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.2.409

Hřebíčková, M. (2010). The Five Factor Nonverbal Personality Questionnaire in the Czech Context. Sudia psychologica, 52(3), 165-177.

Hřebíčková, M., & Jelínek, M. (2019). NEO osobnostní inventář 3: Základní psychometrické charakteristiky české verze NEO-PI-3. Československá Psychologie, 63(2), 160-176.

McCrae, R. R., Costa, P. T., Martin, T. A., Oryol, V. E., Rukavishnikov, A. A., Senin, I. G., Hřebíčková, M. & Urbánek, T. (2004). Consensual validation of personality traits across cultures. Journal of Research in Personality, 38, 179–201. https://doi.org/10.1016/S0092-6566(03)00056-4

McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T. (2008). The five-factor theory of personality.

McCrae, R. R., Yik, M. S., Trapnell, P. D., Bond, M. H., & Paulhus, D. L. (1998). Interpreting personality profiles across cultures: Bilingual, acculturation, and peer rating studies of Chinese undergraduates. Journal of Personality and Social Psychology, 74(4), 1041. https://doi.org/10.1037/0022-3514.74.4.1041

Musek, J. (2007). A general factor of personality: Evidence for the big one in the five factor model. Journal of Research in Personality, 41, 1213–1233. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2007.02.003

Paulhus, D. L., Bruce, M. N., & Trapnell, P. D. (1995). Effects of self-presentation strategies on personality profiles and their structure. Personality and Social Psychology Bulletin, 21(2), 100-108. https://doi.org/10.1177/0146167295212001

Paunonen, S. V., & Ashton, M. C. (2001). Big five factors and facets and the prediction of behavior. Journal of personality and social psychology, 81(3), 524. https://doi.org/10.1037/0022-3514.81.3.524

Ross, S. R., Kendall, A. C., Matters, K. G., Mark S. Rye, M. S. R., & Wrobel, T. A. (2004). A personological examination of self-and other-forgiveness in the five factor model. Journal of Personality Assessment, 82(2), 207-214. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa8202_8

Rantanen, J., Metsäpelto, R. L., Feldt, T., Pulkkinen, L. E. A., & Kokko, K. (2007). Long‐term stability in the Big Five personality traits in adulthood. Scandinavian Journal of Psychology, 48(6), 511-518. https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2007.00609.x

Szarota, P., Zawadzki, B., & Strelau, J. (2002). Big five domain and gender as determinants of rater agreement: a comparison based on self-and peer-rating on the Polish Adjective List. Personality and Individual Differences, 33(8), 1265-1277. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(02)00011-9

Metriky

0

Crossref logo

0


887

Views

1336

PDF views