Editorial 13. čísla

č.13(2020)

Abstrakt
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, příznivci kvalitních psychodiagnostických metod.
Jakkoliv byl tento rok pro každého náročný, komplikace se bohužel nevyhnuly ani našemu časopisu. Vzhledem k menšímu objemu nových příspěvků a o něco delšímu průběhu recenzních řízení vydáváme letos pouze jedno nové číslo, namísto obvyklých dvou. Troufáme si však říci, že změny jsou patrné pouze v kvantitě, nikoliv v kvalitě. Věříme, že i v tomto čísle naleznete příspěvky, které vás zaujmou a obohatí.

Klíčová slova:
editorial
Metriky

0

Crossref logo

0


9834

Views

213

PDF views