Krátký inteligenční test: recenze metody

Dita Siřínková, Andrea Stašková

Abstrakt

Recenze metody (bez abstraktu)

Bibliografická citace

Siřínková, D., & Stašková, A. (2021). Krátký inteligenční test: recenze metody. TESTFÓRUM, 9(14), 51-56. doi:https://doi.org/10.5817/TF2021-14-14063

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Fajmonová, V., Hönigová, S., Urbánek, T., & Širůček, J. (2015). CFT 20-R - Cattellův test fluidní inteligence. Hogrefe - Testcentrum.

Laciga, J. (2018). Krátký inteligenční test [Disertační práce]. Masarykova univerzita.

McGrew, K. S., LaForte, E. M., & Schrank, F. A. (2009). Technical Manual. Woodcock- Johnson IV. Rolling Meadows, IL: Riverside Publishing.

Raven, J. C. (1941). Standardization of progressive matrices, 1938. British Journal of Medical Psychology.

Říčan, P. (1971). Test intelektového potenciálu. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy.

Říčan, P. (1973). Číselné řady. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy.

https://doi.org/10.5817/TF2021-14-14063


Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.