Hodnocení exekutivních funkcí u dětí (BRIEF) – Recenze metody

Petra Hubatková, Patrik Rudolf

Abstrakt

Vzhledem k nedostatečným důkazům o faktorové struktuře BRIEF, a tudíž i o možnostech interpretace jednotlivých skórů, a kvůli chybějícím českým normám doporučujeme využívat BRIEF v běžné diagnostické praxi pouze ve velmi omezených aplikačních oblastech. Dle našeho názoru může být metoda BRIEF užitečná pouze jako nástroj pro prvotní screening potenciálního narušení exekutivních funkcí. Výsledky by ale měl být interpretovány nanejvýš obezřetně a informace získané administrací BRIEF by měly být vždy dávány do souvislosti s dalšími zdroji informací získaných během vyšetření. Rozhodně ale nelze BRIEF považovat za ukazatel kvality exekutivních funkcí v jednotlivých doménách fungování. Pro účel jednoznačnější interpretace výsledků BRIEF je nezbytné provést důkladnější českou standardizaci zahrnující sestavení norem reflektujících demografické charakteristiky České republiky. Je také nutné získat důkazy o validitě BRIEF a invarianci metody pro různé skupiny. Vzhledem k již publikované druhé verzi metody (BRIEF-2; Gioia et al., 2015) je ale otázkou, zda by nebylo vhodnější zohlednit uvedené prvky spíše v případné standardizaci této nové verze.

Bibliografická citace

Hubatková, P., & Rudolf, P. (2021). Hodnocení exekutivních funkcí u dětí (BRIEF) – Recenze metody. TESTFÓRUM, 9(14), 8-18. doi:https://doi.org/10.5817/TF2021-14-14659

Klíčová slova

exekutivní funkce; děti; BRIEF; recenze

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Egeland, J., & Fallmyr, Ø. (2010). Confirmatory factor analysis of the Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF): Support for a distinction between emotional and behavioral regulation. Child Neuropsychology, 16(4), 326–337. https://doi.org/10.1080/09297041003601462
Fournet, N., Roulin, J.-L., Monnier, C., Atzeni, T., Cosnefroy, O., Gall, D., & Roy, A. (2014). Multigroup confirmatory factor analysis and structural invariance with age of the Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF)—French version. Child Neuropsychology, 21(3), 1–20. https://doi.org/10.1080/09297049.2014.906569
Gioia, G. A., Isquith, P. K., Guy, S. C., & Kenworthy, L. (2015). Behavior Rating Inventory of Executive Function, Second Edition. Psychological Assessment Resources.
Gioia, G. A., Isquith, P. K., Retzlaff, P. D., & Espy, K. A. (2002). Confirmatory factor analysis of the Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) in a clinical sample. Child Neuropsychology, 8(4), 249–257. https://doi.org/10.1076/chin.8.4.249.13513
Huizinga, M., & Smidts, D. P. (2011). Age-related changes in executive function: A normative study with the Dutch version of the Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF). Child Neuropsychology, 17(1), 51–66. https://doi.org/10.1080/09297049.2010.509715
Christ, S. E., Huijbregts, S. C. J., de Sonneville, L. M. J., & White, D. A. (2010). Executive function in early-treated phenylketonuria: Profile and underlying mechanisms. Molecular Genetics and Metabolism, 99, 22–32. https://doi.org/10.1016/j.ymgme.2009.10.007
Lyons Usher, A. M., Leon, S. C., Stanford, L. D., Holmbeck, G. N., & Bryant, F. B. (2016). Confirmatory factor analysis of the Behavior Rating Inventory of Executive Functioning (BRIEF) in children and adolescents with ADHD. Child Neuropsychology, 22(8), 907–918. https://doi.org/10.1080/09297049.2015.1060956
Marko, M. (2016). Využitie a zneužitie Cronbachovej alfy pri hodnotení psychodiagnostických nástrojov. Testfórum, 5(7), 99–107. https://doi.org/10.5817/TF2016-7-90
Milke, R. M. (2015). Working memory: The concurrent validity of the Behavior Rating Inventory of Executive Function and the relationship between parent and teacher ratings and performance-based measures. [Dizertační práce]. Indiana University.
Peters, C., Algina, J., Smith, S. W., & Daunic, A. P. (2012). Factorial validity of the Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF)-Teacher form. Child Neuropsychology, 18(2), 168–181. https://doi.org/10.1080/09297049.2011.594427
Stuss, D. T., & Benson, D. F. (1986). The frontal lobes. Raven Press.
Vriezen, E. R., & Pigott, S. E. (2002). The relationship between parental report on the BRIEF and performance-based measures of executive function in children with moderate to severe traumatic brain injury. Child Neuropsychology, 8(4), 296–303. https://doi.org/10.1076/chin.8.4.296.13505
Welsh, M. C., Pennington, B. F., & Groisser, D. B. (1991). A normative‐developmental study of executive function: A window on prefrontal function in children. Developmental Neuropsychology, 7(2), 131–149. https://doi.org/10.1080/87565649109540483

https://doi.org/10.5817/TF2021-14-14659


Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.