Test pozornosti d2-R – Recenze metody

Katarína Azzamová

Abstrakt

Aktuálna revidovaná verzia testu d2 je nepochybne zlepšením oproti verzií pôvodnej, recenzovanej Gabrhelom (2014) a Krausom (2015). Zvýšením počtu znakov na jeden riadok zo 47 na 57 sa podarilo vyhnúť efektu stropu a priniesť tak viac informácií o skúmaných osobách. Rovnako je potrebné oceniť skrátené a zrozumiteľnejšie inštrukcie, ktoré sa pravdepodobne prejavili v menšej chybovosti z dôvodu neporozumenia. Nová verzia tiež priniesla zjednodušené vyhodnotenie, vďaka ktorému je rovnako možné vyhnúť sa chybám na strane administrátora a v neposlednom rade rozšírila príručku o dôležité informácie o validite, vývoji testu a jej súčasťou je množstvo odkazov na výskumné štúdie. Vo všeobecnosti ale ide o použiteľnú metódu, s vysokou reliabilitou a s dostatočne veľkou štandardizačnou vzorkou (N = 4024). Jej výsledky je však potrebné brať vzhľadom k uvedeným nevýhodám s rezervou a údaje prípadne doplniť z iných zdrojov, z ktorých je možné získať informácie o selektivite a koncentrácií pozornosti.

Bibliografická citace

Azzamová, K. (2021). Test pozornosti d2-R – Recenze metody. TESTFÓRUM, 9(14), 19-25. doi:https://doi.org/10.5817/TF2021-14-14660

Klíčová slova

pozornost; d2-R; recenze

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Arthur, W., Barrett, G. V., & Alexander, R. A. (1991). Prediction of Vehicular Accident Involvement: A Meta-Analysis. Human Performance, 4(2), 89–105. https://doi.org/10.1207/s15327043hup0402_1
Campos, I. S., Almeida, L. S., Ferreira, A. I., Martinez, L. F., & Ramalho, G. (2013). Cognitive processes and math performance: A study with children at third grade of basic education. European Journal of Psychology of Education, 28(2), 421–436. https://doi.org/10.1007/s10212-012-0121-x
Gabrhel, V. (2014). Test pozornosti d2: Recenze metody. TESTFÓRUM, 3(4), 31–36. https://doi.org/https://doi.org/10.5817/TF2014-4-26
Hogrefe. (2016). d2-R. HTS Report. Dostupné z: http://hogrefe.cz/image/catalog/documents/report_d2-R.pdf
Kraus, J. (2015). Test pozornosti d2: Recenze metody. TESTFÓRUM, 4(5), 26–29. https://doi.org/https://doi.org/10.5817/TF2015-5-36
Krumm, S., Schmidt-Atzert, L., Michalczyk, K., & Danthiir, V. (2008). Speeded Paper-Pencil Sustained Attention and Mental Speed Tests Can Performances Be Discriminated? Journal of Individual Differences, 29, 205–216.
Luchscheider, S. (2008). Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistungen bei Kindern mit ADHS. In Unveroffentlichte Diplomarbeit. Philipps universitat.
Schmidt-Atzert, L., Bühner, M., & Enders, P. (2006). Messen Konzentrationstests Konzentration? Diagnostica, 52, 33–44.
Schmidt-Atzert, L., Schmidt-Atzert, L., Bühner, M., Rischen, S., & Warkentin, V. (2004). Erkennen von Simulation und Dissimulation im Test d2. Diagnostica, 124–133.
Seeber, A., Meyer-Baron, M., & Schäper, M. (2002). A summary of two meta-analyses on neurobehavioral effects due to occupational lead exposure. Archives of Toxicology, 76(3), 137–145.
Steck, P. (1996). Die Prüfung der Dauerkonzentration mit einer Apparateversion des Pauli-Tests. Diagnostica, 42, 332–351.
Yato, Y., Hirose, S., Wallon, P., Mesmin, C., & Jobert, M. (2018). d2-R Test for Japanese Adolescents: Concurrent Validity with ADHD-RS.

https://doi.org/10.5817/TF2021-14-14660


Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.