Test paměti a učení – Druhé vydání (TOMAL-2) – Recenze metody

Jana Fikrlová

Abstrakt

Celkově TOMAL–2 představuje kvalitní nástroj pro posouzení paměti. Psychometrické zpracování české adaptace je vysoce nadprůměrné a příkladné. Přímý konkurent TOMAL–2 na českém trhu, Wechslerova paměťová škála WMS–III, disponuje pouze americkými, a navíc zastaralými normami (Wechlser, 1999). Její kratší verze, Wechslerova zkrácená paměťová škála WMS–IIIa (2011), sice české normy má, ale jejich kvalita je bohužel nízká (podrobněji viz Hlavová & Rosická, 2018). WMS–IIIa navíc představuje spíše screeningový nástroj, který nemůže nahradit komplexnější vyšetření paměti (Mitrushina a kol., 2005). Česká adaptace Wechslerovy paměťové škály WMS–IV, která je revizí WMS–III a řeší řadu jejích omezení (viz Groth-Marnat & Wright, 2016), se momentálně nepřipravuje (S. Ježek, osobní komunikace, 14. října 2019). Domnívám se, že TOMAL–2 lze doporučit jako momentálně nejkvalitnější test paměti na českém trhu, a to pro použití v oblasti neuropsychologie a v oblastech klinické, školní a poradenské psychologie.

Bibliografická citace

Fikrlová, J. (2021). Test paměti a učení – Druhé vydání (TOMAL-2) – Recenze metody. TESTFÓRUM, 9(14), 26-35. doi:https://doi.org/10.5817/TF2021-14-14661

Klíčová slova

diagnostika; paměť; TOMAL; recenze

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adams, W., & Reynolds, C. R. (2009). Essentials of WRAML2 and TOMAL–2 Assessment. John Wiley & Sons.
Česká školní inspekce. (2014). Sekundární analýzy výsledků šetření PISA 2012. https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD%20%C5%A1et%C5%99en%C3%AD/PISA_2012_SA.pdf
Dehn, M. J. (2010). Long-term memory problems in children and adolescents: Assessment, intervention, and effective instruction. John Wiley & Sons.
Drozdick, L. W., Holdnack, J. A., & Hilsabeck, R. C. (2011). Essentials of WMS-IV Assessment. John Wiley & Sons.
Groth–Marnat, G., & Wright, J. A. (2016). Handbook of psychological assessment (6th ed.). John Wiley & Sons.
Hartman, D. (2007). TEST REVIEW: PSST! Wanna buy a good new memory test-cheap?: The Test of Memory and Learning-2. Applied Neuropsychology, 14(4), 307–309. https://doi.org/10.1080/09084280701719443
Hlavová, R., & Rosická, A. M. (2018). Wechslerova zkrácená paměťová škála: Recenze metody. Testfórum, 11, 43–48. http://doi.org/10.5817/tf2018-11-203
Howes, N. L., Bigler, E. D., Lawson, J. S., & Burlingame, G. M. (1999). Reading disability subtypes and the test of memory and learning. Archives of Clinical Neuropsychology: The Official Journal of The National Academy of Neuropsychologists, 14(3), 317–339. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=14590599&lang=cs
Iliescu, D. (2017). Adapting tests in linguistic and cultural situations. Cambridge University Press.
Katedra psychologie FSS. (2019). Nabídka práce: Standardizace Testů školních dovedností (BACH). https://psych.fss.muni.cz/cosedeje/aktuality/nabidka-prace-standardizace-testu-skolnich-dovednosti-bach

Lowther, J. L., & Mayfield, J. (2004). Memory functioning in children with traumatic brain injuries: a TOMAL validity study. Archives of Clinical Neuropsychology: The Official Journal of The National Academy of Neuropsychologists, 19(1), 105–118. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=14670383&lang=cs
McCallum, R. S. (2003). Handbook of Nonverbal Assessment. Springer Science & Business Media.
Mitrushina, M., Boone, K. B., Razani, J., & D'Elia, L. F. (2005). Handbook of normative data for neuropsychological assessment. Oxford University Press.
Propsyco. (2017). Test paměti a učení – Druhé vydání: Příručka. Propsyco, s.r.o.
Propsyco. (2019). Propsyco. https://shop.propsyco.cz/
Reynolds, C. R., & Bigler, E. (1994). Test of Memory and Learning. PRO-ED.
Reynolds, C. R., & Voress, J. K. (2007). Test of Memory and Learning: Second Edition. PRO-ED.
Reynolds, C. R., & Voress, J. K. (2012). TOMAL-SE: Test of memory and learning-senior edition. PRO-ED.
Sheslow, D., & Adams, W. (2003). Wide Range Assessment of Memory and Learning-Second Edition. Wide Range.
Schmitt, A. J., & Decker, S. L. (2008). Review of Test of memory and learning: Second edition. Journal of Psychoeducational Assessment, 27(2), 157–166. https://doi.org/10.1177/0734282908322449
Thaler, N. S., Allen, D. N., McMurray, J. C., & Mayfield, J. (2010). Sensitivity of the Test of Memory and Learning to attention and memory deficits in children with ADHD. The Clinical Neuropsychologist, 24(2), 246–264. https://doi.org/10.1080/13854040903277305
Thaler, N., Barney, S., Reynolds, C., Mayfield, J., & Allen, D. (2011). Differential sensitivity of TOMAL subtests and index scores to pediatric traumatic brain injury. Applied Neuropsychology, 18(3), 168–178. https://doi.org/10.1080/13854040903277305
Wechsler, D. (1999). Wechslerova paměťová škála WMS–III. Psychodiagnostika.
Wechsler, D. (2011). Wechslerova zkrácená paměťová škála WMS–IIIa. Hogrefe – Testcentrum.

https://doi.org/10.5817/TF2021-14-14661


Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.