Dotazník interpersonálních hodnot (SIPO) – Recenze metody

Martin Štýber

Abstrakt

Dotazník interpersonálních hodnot SIPO je snadným nástrojem, jehož administrace je velmi krátká a vyhodnocování pomocí šablon je jednoduché. Na druhou stranu manuál k dotazníku SIPO neposkytuje skoro žádné údaje ke kvalitnímu zhodnocení jeho psychometrických vlastností. Hlavním nedostatkem jsou chybějící důkazy validity a reliability. Dalším problémem jsou také nedostatečné informace k používaným normám, které mohou být pro účel testování neadekvátní nebo zastaralé. Pokud se psychometrickými vlastnostmi dotazníku SIPO Mikšík někdy zabýval, rozhodně nejsou tato data snadno dostupná běžnému uživateli testu. Vzhledem ke všem těmto nedostatkům nelze doporučit dotazník SIPO k praktickému používání. Za současného stavu, lze dotazník SIPO použít maximálně k výzkumným účelům, přičemž výzkumník by měl být obezřetný ke všem slabým místům metody.

Bibliografická citace

Štýber, M. (2021). Dotazník interpersonálních hodnot (SIPO) – Recenze metody. TESTFÓRUM, 9(14), 36-40. doi:https://doi.org/10.5817/TF2021-14-14665

Klíčová slova

interpersonální hodnoty; dotazník; recenze

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Kaczmarek, A. & Packer, J. (1997). Determination of a job-related test battery for the psychological screening of police applicants. Payneham: National Police Research Unit.
Mikšík, O. (1999). Psychologické teorie osobnosti. Praha: Karolinum.
Mikšík, O. (2001). Psychologická charakteristika osobnosti. Praha: Karolinum.
Svoboda, M., Humpolíček, P., & Šnorek, V. (2013). Psychodiagnostika dospělých. Portál.

https://doi.org/10.5817/TF2021-14-14665


Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.