Multimotivační mřížka – Recenze metody

Martina Tichá

Abstrakt

Multimotivační mřížka má zajímavý potenciál, výhodou je například nízké riziko zfalšovatelnosti výsledků, dále rychlá a snadná administrace i vyhodnocení a také malý vliv examinátora na skórování (vysoká shoda posuzovatelů), což nebývá u projektivních metod standardem. Z pohledu testované osoby je výhodou také atraktivita podnětového materiálu a nízké nároky na kognitivní schopnosti. Nicméně metoda nedosahuje standardů psychologického testování v otázkách validity a reliability a její poslední vydání z roku 2000 nereflektuje závěry výzkumů z posledních let. Navíc ji nelze kvůli chybějící české adaptaci a odpovídajícím normám využít v tuzemském kontextu. Ve svojí současné podobě, kterou je pouze český překlad, je dle mého názoru pro české psychology akceptovatelná maximálně v rámci diagnostického rozhovoru, kdy reakce probanda na obrazové podněty mohou být doplněny otázkami examinátora, a mohou tak doplnit celkový klinický obraz v rámci individuálního poradenství.

Bibliografická citace

Tichá, M. (2021). Multimotivační mřížka – Recenze metody. TESTFÓRUM, 9(14), 41-50. doi:https://doi.org/10.5817/TF2021-14-14666

Klíčová slova

motivace; projektivní metoda; recenze

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aydinli, A., Bender, M., Chasiotis, A., Cemalcilar, Z., Van de Vijver, F. J. R. (2014). When does self-reported prosocial motivation predict helping? The moderating role of implicit prosocial motivation. Motivation and Emotion, 38(5), 645-658. doi: 10.1007/s11031-014-9411-8

Fürntratt, E. (1969). Determining the number of interpretable common factors in factor analyses of psychological data. Diagnostica, 15, 62–75.

Helmstadter, G. C. (1964). Principles of psychological measurement. New York: Appleton-Century-Crofts.

Hogan, T. P. (2014). Psychological testing: a practical introduction (3rd ed). Hoboken: John Wiley.

Kaiser, H. F. (1960). The application of electronic computers to factoranalysis. Educational and Psychological Measurement, 20, 141–151. doi: 10.1177/001316446002000116

Kline, P. (2000). The handbook of psychological testing. London: Psychology Press.

Lanik, M., Thornton, G., & Hoskovcova, S. (2009). A flat world? A comparative study of achievement motivation in the Czech Republic and the United States. Studia Psychologica, 51(1), 69–84.

Lawrence, S., & Jordan, P. (2009). Testing an explicit and implicit measure of motivation. International Journal of Organizational Analysis, 17(2), 103–120. doi: 10.1108/19348830910948959

McClelland, D. (1987a). Biological aspects of human motivation. In F. Halisch & J. Kuhl, J. (Eds.), Motivation, intention and volition (pp. 11–19). Berlin: Springer Verlag.

McClelland, D. (1987b). Human motivation. Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9781139878289

McClelland, D. C., Koestner, R., Weinberger, J. (1989). How do self-attributed and implicit motives differ? Psychological Review, 96, 690-702. doi: 10.1037/0033-295x.96.4.690

Murray, H. A. (2007). Explorations in personality. New York: Oxford University Press. doi: 10.1093/acprof:oso/9780195305067.001.0001 (Původní práce publikována 1938)

Perugini, M., Conner, M., Gorman, R. O. (2011). Automatic activation of individual differences: A test of the gatekeeper model in the domain of spontaneous helping. European Journal of Personality, 25, 465–476. doi: 10.1002/per.826

Polit, D. F. (2014). Getting serious about test–retest reliability: a critique of retest research and some recommendations. Quality of Life Research, 23(6), 1713–1720. doi: 10.1007/s11136-014-0632-9

Schmalt, H. D. (1976). Die Messung des Leistungsmotivs. Göttingen: Hogrefe.

Schmalt, H.-D. (1987). Power motivation and the perception of control. In Motivation, intention, and volition (pp. 101–113). Berlin: Heidelberg. doi: 10.1007/978-3-642-70967-8_9

Schmalt, H.-D., Sokolowski, K., & Langens, T. (1994). Die Entwicklung eines Verfahrens zur Messung der Motive Leistung, Macht und Anschluß: Das Multi-Motiv-Gitter. Wuppertal: Wuppertaler Psychologische Berichte, 5, Heft 1.

Schmalt, H.-D., Sokolowski, K., & Langens, T. (2010). Multimotivační mřížka (MMG). Praha a Bratislava: Psychodiagnostika.

Schmalt, H.-D., Sokolowski, K., & Langens, T. (2011). Multi motive grid for affiliation, achievement and power. Schuhfried: Vienna Test System.

Schüler, J., Brandstätter, V., Wegner, M., & Baumann, N. (2015). Testing the convergent and discriminant validity of three implicit motive measures: PSE, OMT, and MMG. Motivation and Emotion, 39(6), 839–857. doi: 10.1007/s11031-015-9502-1

Smith, C. P. (1992). Reliability issues. In C. P. Smith, J. W. Atkinson, D. C. McClelland, & J. Veroff (Eds.), Motivation and personality: Handbook of thematic content analysis (p. 126–139). Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511527937.009

Sokolowski, K. (1992). Entwicklung eines Verfahrens zur Messung des Anschlussmotivs. Diagnostica, 38, 1–17.

Sokolowski, K., Schmalt, H.-D., Langens, T., & Puca, R. M. (2000). Assessing achievement, affiliation, and power motives all at once: The Multi-Motive Grid (MMG). Journal of Personality Assessment, 74(1), 126–145. doi: 10.1207/S15327752JPA740109

Winter, D. G. (1973). The power motive. New York: Free Press.

https://doi.org/10.5817/TF2021-14-14666


Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.