Dotazník Strategií zvládání stresu (SVF-78) – Recenze metody

č.14(2021)

Abstrakt
Domnívám se, že v současné podobě není metoda vhodná pro autory zamýšlené účely – pro srovnávání skupin v oblasti psychologie zdraví, psychologie nemoci a pracovní psychologie, individuální diagnostiku sami autoři nedoporučují kvůli nedostatku validizačních studií. Obzvláště užití v pracovní psychologii mi přijde problematické, vzhledem k nejasnému teoretickému základu a absenci validizačních studií by byla práce s metodou v tomto kontextu neoprávněná a neetická. Sami autoři navíc upozorňují na nebezpečí záměrného zkreslování výsledků a metoda neobsahuje žádný lži-skór, její využití by tak nemuselo mít ani přílišnou výpovědní hodnotu. V českém prostředí jsou navíc problémem zahraniční normy. Metodu tak doporučuji raději pouze pro výzkum, minimálně do doby, než bude stát na pevnějších teoretických základech a bude prokázána její validita. Zajímavou cestou v tomto směru může být přístup Balcara, Trnky a Kušky (2011), kteří se nalezenou faktorovou strukturu české verze dotazníku pokusili poměrně úspěšně interpretovat pomocí Lazarusova transakčního modelu stresu.

Klíčová slova:
stres; dotazník; psychologie zdraví; recenze
Reference

Balcar, K., Trnka, R., & Kuška, M. (2011). How Many Ways to Deal With Stress? Stress coping factors in the SVF 78. Activitas Nervosa Superior, 53(1-2), 27–34.

Ising, M., Weyers, P., Reuter, M., & Janke, W. (2006). Comparing two approaches for the assessment of coping: Part II. Differences in stability in time. Journal of Individual Differences, 27(1), 15-19.

Janke, W. & Erdmann, G. (2003). Strategie zvládání stresu. Praha: Testcentrum.

Kravcová, M. (2015). Selected personality characteristics and coping strategies as predictors of life satisfaction of the eldres. E-psychologie [online], 9(4), 12-23.

Weyers, P., Ising, M., & Janke, W. (2005). Effects of imagined stress intensity on responses in a stress coping inventory. Anxiety, Stress & Coping, 18(2), 117-130.

Weyers, P., Ising, M., Reuter, M., & Janke, W. (2005). Comparing two approaches for the assessment of coping: Part I. Psychometric properties and intercorrelations. Journal of Individual Differences, 26(4), 207-212.

Metriky

0

Crossref logo

0


1262

Views

1745

PDF views