Mafková, Jana

Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Česká republika