Časopis Testfórum hledá spolupracovníky pro recenzování psychologických testů

Hlavním cílem časopisu Testfórum je vytváření databáze kvalitních recenzí psychodiagnostických metod vydávaných a používaných v České republice – ta u nás zatím chybí, na rozdíl od jiných zemí světa. V tomto ohledu se časopisu zatím příliš nedařilo, a tak jsme svědky publikace spíše teoretických statí či diskuzních příspěvků.


Díky podpoře projektů INZA a SOVA-21 běžících na Fakultě sociálních studií MU jsme však nyní schopni zajistit finanční odměnu pro potenciální recenzenty testů. Redakce časopisu proto hledá kolegy, kteří by se rádi zapojili a přispěli svou autorskou recenzí k rozvoji české psychodiagnostiky.

Jaké testy jsou vhodné pro recenzi?


Stojíme primárně o recenzi testů skutečně používaných. Jako vodítko může sloužit mimo jiné
přehled nejpoužívanějších metod sestavený na základě předchozích průzkumů Tomášem Urbánkem, vydaný Testfórem v roce 2010. Nemusí přitom jít zrovna o recenzi některého z tzv. high stakes testů či naopak známých problematických metod. Vítáme recenze i kratších, jednodušších testů či dotazníků. Mohou to být třeba právě ty, s jejichž administrací máte vlastní zkušenost, nebo kterými jste se v minulosti zabývali. Vhodnou volbou je také aktuální a přínosná novinka na trhu s potenciálem k rozšíření mezi odbornou veřejnost, nebo naopak metoda s vážnými technickými nedostatky, jejíhož používání by se měl psycholog vyhnout. Výsledkem pak může být doporučení pro (ne)používání daného testu.


Na konci tohoto oznámení pak uvádíme řazený seznam metod, o jejichž recenzi máme eminentní zájem (všechny jsou součástí
Kabinetu diagnostických metod Katedry psychologie FSS MU a je možné je pro účely recenze zapůjčit).

Formát recenze


Formát recenze se odvíjí od
Modelu recenze podle EFPA pro popis a hodnocení psychologických testů. Součástí recenze bude cca 500–800 slov dlouhý úvod následovaný samotným formulářem jako přílohou. Tento úvod bude obsahovat shrnutí hodnocení z formuláře – po zhodnocení validity, reliability, kvality příručky či norem by mělo následovat doporučení potenciálním uživatelům metody.


V samotném formuláři pak autor vyplní jen ta pole, jejichž uvedení je v případě dané metody smysluplné a žádoucí, ostatní nebudou součástí recenze.

Odměna a odborná konzultace


Autorům nabízíme za zpracování skutečně vydané recenze finanční odměnu, jejíž očekávaná výše se pohybuje do rozmezí 5000–7000 Kč. Konečná částka se bude lišit podle typu metody a tedy časové náročnosti recenze a bude vyplacena formou dohody o provedení práce.


Recenze vždy projde interním hodnocením v rámci redakce časopisu a zveřejněny budou jen takové, které dodrží požadovanou úroveň. Finanční odměna bude vyplacena jen v případě publikace, v případě odmítnutí redakce dá redakce Testfóra doporučení k přepracování recenze.


Recenzentům nabízíme odbornou konzultaci při tvorbě recenze a kromě toho i zapůjčení metody – Katedra psychologie FSS MU disponuje rozsáhlým Kabinetem diagnostických metod (seznam testů
je dostupný zde).

Chcete se přidat?


Recenzenty mohou být jak akademičtí pracovníci či psychologové s rozsáhlou praxí při administraci metody, tak i čerství absolventi či studenti vyšších ročníků, kteří mají například zkušenosti s metodou v rámci své diplomové práce. Hodnocena bude pouze výsledná kvalita samotné recenze. Co je naopak nezbytně nutné, jsou psychometrické, statistické a metodologické znalosti a zkušenosti, nutné pro posouzení validity, reliability, objektivity či férovosti metody. Vlastní praktická zkušenost s administrací je výhodou, ale není v žádném případě dostatečná.


Dále je samozřejmé, že recenzentem metody nemůže být člen autorského týmu či osoba jinak spjatá s vývojem testu.


Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte nás na e-mailu
redakce@testforum.cz.

Požadované recenze • Altman, Z. (2011).
  Kresba postavy: Podrobná příručka k interpretaci projektivní kresby postavy (FDT) a její využití v psychodiagnostické praxi.
  Praha: Testcentrum.

 • Amthauer, R., Brocke, B., Liepmann, D., Beauducel, A., & Plháková, A. (2005).
  Test struktury inteligence I-S-T 2000 R.
  Praha: Testcentrum.

 • Bergmann, C., Eder., F., Mezera, A. (2006).
  Test struktury zájmů AIST-R.
  Praha: Testcentrum.

 • Bonnardel, R., Thiébaut, E., & Vonkomer, J. (2006).
  Testy uvažovania a úsudku (BLS4).
  Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Brickenkamp, R., Zillmer, E., Balcar, K. (2000).
  Test pozornosti d2.
  Praha: Testcentrum.

 • Cattell, R. B., Cattell, A. K. S., Cattell, H. E. P., Russell, M., Karol, D., & Koplíková, I. (1997).
  Cattell 16 PF - 5. vydání.
  Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Cattell, R. B., Cattell, M. D. L., & Balcar, K. (1992).
  Osobnostní dotazník pro mládež HSPQ.
  Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Fahrenberg, J., Myrtek, M., Schumacher, J., Brähler, E., Rodná, K., & Rodný, T. (2001).
  Dotazník životní spokojenosti.
  Praha: Testcentrum.

 • Gioia, G. A., Isquith, P.K., Guy, S.C., Kenworthy, L., & Ptáček, R. (2011).
  BRIEF – Hodnocení exekutivních funkcí u dětí
  . Praha: Testcentrum.

 • Hossiep, R., & Paschen, M. (2011).
  Bochumský osobnostní dotazník – BIP
  . Praha: Hogrefe – Testcentrum.

 • Hugentobler, S., Oettli, B., Ruckstuhl, D., & Hoskovcová, S. (2003).
  Osobnostní poker.
  Praha: Testcentrum.

 • Janke, W., Erdmannová, G., & Švancara, J. (2003).
  Strategie zvládání stresu SVF 78.
  Praha: Testcentrum.

 • Kline, P., Graham, C., King, W., Wrigley, J., & Portešová, Š. (1997).
  Skrínink dětí ve věku 5-8 roků.
  Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Kohs, S. C., & Košč, L. (1994).
  Kohsovy kostky.
  Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Leary, T., Laforg, R. L., Suczek, R. F., Kožený, J., & Ganický, P. (1976).
  Dotazník interpersonální diagnózy – ICL.
  Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy.

 • Mezera, A., Škeřík, L., Kubíče, J. (1999).
  Standardizované dotazníky k diagnostice výskytu atypických projevů školního a sociálního chování.
  Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Mikšík, O. (1992).
  IHAVEZ, SPIDO,  VAROS (Zjišťování struktury a dynamiky psychické odolnosti a integrovanosti osobnosti).
  Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Mikšík, O. (2004).
  Dotazník BAROM.
  Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Mikšík, O. (2004).
  Dotazník DUSIN.
  Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Mikšík, O. (2004).
  Dotazník SIPO.
  Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Mikšík, O. (2004).
  Dotazník SPARO.
  Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Mikšík, O. (2004).
  Dotazník SUPSO.
  Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Nicholson, C. L., Alcorn, C. L., Krejčířová, D. (2008).
  Vzdělávací aplikace WISC-III.
  Praha: Testcentrum.

 • Novák, J. (1997).
  Vyšetření matematických schopností u dětí.
  Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Novák, J. (2002).
  Diagnostika specifických poruch učení (2. vydání)
  . Brno a Bratislava, Psychodiagnostika.

 • Novák, J. (2002).
  Kalkulie IV.
  Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Novák, J. (2010).
  Percepčně numerický test - formy A a B
  . Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Porter, R. B., Cattell, R. B., Konicarová, K., & Poledňová, I. (1998).
  Osobnostní dotazník pro děti CPQ.
  Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Reitan, R., Wolfsonová, D., Preiss, M., & Preiss., J. (2006).
  Test cesty, 2. vydání
  . Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Rust, J., & Golombok, S. (1999).
  Dotazník sexuální spokojenosti GRISS.
  Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Schmalt, H. D., Sokolowski, K., & Langens. T. (2010).
  Multimotivační mřížka (MMG).
  Praha a Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Schuler, H., Prochaska, M., & Hoskovcová, S. (2011).
  Dotazník motivace k výkonu - LMI (2. vydání).
  Praha: Testcentrum.

 • Schutz, W. C., Kožený, J. (1976).
  FIRO-B (Dotazník interpersonální orientace).
  Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Sindelar, B., & Pokorná, V. (2007).
  Deficity dílčích funkcí
  . Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Šturma, J., Vágnerová, M. (2010).
  Kresba postavy
  . Brno: Psychodiagnostika Brno.

 • Tellegen, P. J., Laros, J. A., & Heider, D. (2008).
  SON–R 2½ – 7.
  Praha: Testcentrum.

 • von Aster, M., & Weinhold, M. (2008).
  ZAREKI - Neuropsychologická batéria testov na spracovávanie čísiel a počítanie u dětí.
  Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.

 • von Staabs, G., Šturma, J., & Humpolíček, P. (2001).
  Scénotest.
  Praha: Testcentrum.

 • Wechsler, D. (1996).
  Wechslerova inteligenční škála pro děti - WISC-III.
  Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Wechsler, D. (1999).
  Wechslerova paměťová škála - WMS-III.
  Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Wechsler, D. (2010).
  Wechslerova inteligenční škála pro dospělé - WAIS-III.
  Praha: Testcentrum.

 • Wechsler, D. (2011).
  Wechslerova zkrácená paměťová škála - WMS-IIIa.
  Praha: Testcentrum.