Časopis Testfórum hledá spolupracovníky pro recenzování psychologických testů

13.03.2014

Hlavním cílem časopisu Testfórum je vytváření databáze kvalitních recenzí psychodiagnostických metod vydávaných a používaných v České republice – ta u nás zatím chybí, na rozdíl od jiných zemí světa. V tomto ohledu se časopisu zatím příliš nedařilo, a tak jsme svědky publikace spíše teoretických statí či diskuzních příspěvků.

Díky podpoře projektů INZA a SOVA-21 běžících na Fakultě sociálních studií MU jsme však nyní schopni zajistit finanční odměnu pro potenciální recenzenty testů. Redakce časopisu proto hledá kolegy, kteří by se rádi zapojili a přispěli svou autorskou recenzí k rozvoji české psychodiagnostiky.

Jaké testy jsou vhodné pro recenzi?

Stojíme primárně o recenzi testů skutečně používaných. Jako vodítko může sloužit mimo jiné přehled nejpoužívanějších metod sestavený na základě předchozích průzkumů Tomášem Urbánkem, vydaný Testfórem v roce 2010. Nemusí přitom jít zrovna o recenzi některého z tzv. high stakes testů či naopak známých problematických metod. Vítáme recenze i kratších, jednodušších testů či dotazníků. Mohou to být třeba právě ty, s jejichž administrací máte vlastní zkušenost, nebo kterými jste se v minulosti zabývali. Vhodnou volbou je také aktuální a přínosná novinka na trhu s potenciálem k rozšíření mezi odbornou veřejnost, nebo naopak metoda s vážnými technickými nedostatky, jejíhož používání by se měl psycholog vyhnout. Výsledkem pak může být doporučení pro (ne)používání daného testu.

Na konci tohoto oznámení pak uvádíme řazený seznam metod, o jejichž recenzi máme eminentní zájem (všechny jsou součástí Kabinetu diagnostických metod Katedry psychologie FSS MU a je možné je pro účely recenze zapůjčit).

Formát recenze

Formát recenze se odvíjí od Modelu recenze podle EFPA pro popis a hodnocení psychologických testů. Součástí recenze bude cca 500–800 slov dlouhý úvod následovaný samotným formulářem jako přílohou. Tento úvod bude obsahovat shrnutí hodnocení z formuláře – po zhodnocení validity, reliability, kvality příručky či norem by mělo následovat doporučení potenciálním uživatelům metody.

V samotném formuláři pak autor vyplní jen ta pole, jejichž uvedení je v případě dané metody smysluplné a žádoucí, ostatní nebudou součástí recenze.

Odměna a odborná konzultace

Autorům nabízíme za zpracování skutečně vydané recenze finanční odměnu, jejíž očekávaná výše se pohybuje do rozmezí 5000–7000 Kč. Konečná částka se bude lišit podle typu metody a tedy časové náročnosti recenze a bude vyplacena formou dohody o provedení práce.

Recenze vždy projde interním hodnocením v rámci redakce časopisu a zveřejněny budou jen takové, které dodrží požadovanou úroveň. Finanční odměna bude vyplacena jen v případě publikace, v případě odmítnutí redakce dá redakce Testfóra doporučení k přepracování recenze.

Recenzentům nabízíme odbornou konzultaci při tvorbě recenze a kromě toho i zapůjčení metody – Katedra psychologie FSS MU disponuje rozsáhlým Kabinetem diagnostických metod (seznam testů je dostupný zde).

Chcete se přidat?

Recenzenty mohou být jak akademičtí pracovníci či psychologové s rozsáhlou praxí při administraci metody, tak i čerství absolventi či studenti vyšších ročníků, kteří mají například zkušenosti s metodou v rámci své diplomové práce. Hodnocena bude pouze výsledná kvalita samotné recenze. Co je naopak nezbytně nutné, jsou psychometrické, statistické a metodologické znalosti a zkušenosti, nutné pro posouzení validity, reliability, objektivity či férovosti metody. Vlastní praktická zkušenost s administrací je výhodou, ale není v žádném případě dostatečná.

Dále je samozřejmé, že recenzentem metody nemůže být člen autorského týmu či osoba jinak spjatá s vývojem testu.

Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte nás na e-mailu redakce@testforum.cz.

Požadované recenze
 • Altman, Z. (2011). Kresba postavy: Podrobná příručka k interpretaci projektivní kresby postavy (FDT) a její využití v psychodiagnostické praxi. Praha: Testcentrum.
 • Amthauer, R., Brocke, B., Liepmann, D., Beauducel, A., & Plháková, A. (2005). Test struktury inteligence I-S-T 2000 R. Praha: Testcentrum.
 • Bergmann, C., Eder., F., Mezera, A. (2006). Test struktury zájmů AIST-R. Praha: Testcentrum.
 • Bonnardel, R., Thiébaut, E., & Vonkomer, J. (2006). Testy uvažovania a úsudku (BLS4). Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Brickenkamp, R., Zillmer, E., Balcar, K. (2000). Test pozornosti d2. Praha: Testcentrum.
 • Cattell, R. B., Cattell, A. K. S., Cattell, H. E. P., Russell, M., Karol, D., & Koplíková, I. (1997). Cattell 16 PF - 5. vydání. Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Cattell, R. B., Cattell, M. D. L., & Balcar, K. (1992). Osobnostní dotazník pro mládež HSPQ. Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Fahrenberg, J., Myrtek, M., Schumacher, J., Brähler, E., Rodná, K., & Rodný, T. (2001). Dotazník životní spokojenosti. Praha: Testcentrum.
 • Gioia, G. A., Isquith, P.K., Guy, S.C., Kenworthy, L., & Ptáček, R. (2011). BRIEF – Hodnocení exekutivních funkcí u dětí . Praha: Testcentrum.
 • Hossiep, R., & Paschen, M. (2011). Bochumský osobnostní dotazník – BIP . Praha: Hogrefe – Testcentrum.
 • Hugentobler, S., Oettli, B., Ruckstuhl, D., & Hoskovcová, S. (2003). Osobnostní poker. Praha: Testcentrum.
 • Janke, W., Erdmannová, G., & Švancara, J. (2003). Strategie zvládání stresu SVF 78. Praha: Testcentrum.
 • Kline, P., Graham, C., King, W., Wrigley, J., & Portešová, Š. (1997). Skrínink dětí ve věku 5-8 roků. Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Kohs, S. C., & Košč, L. (1994). Kohsovy kostky. Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Leary, T., Laforg, R. L., Suczek, R. F., Kožený, J., & Ganický, P. (1976). Dotazník interpersonální diagnózy – ICL. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy.
 • Mezera, A., Škeřík, L., Kubíče, J. (1999). Standardizované dotazníky k diagnostice výskytu atypických projevů školního a sociálního chování. Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Mikšík, O. (1992). IHAVEZ, SPIDO,  VAROS (Zjišťování struktury a dynamiky psychické odolnosti a integrovanosti osobnosti). Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Mikšík, O. (2004). Dotazník BAROM. Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Mikšík, O. (2004). Dotazník DUSIN. Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Mikšík, O. (2004). Dotazník SIPO. Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Mikšík, O. (2004). Dotazník SPARO. Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Mikšík, O. (2004). Dotazník SUPSO. Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Nicholson, C. L., Alcorn, C. L., Krejčířová, D. (2008). Vzdělávací aplikace WISC-III. Praha: Testcentrum.
 • Novák, J. (1997). Vyšetření matematických schopností u dětí. Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Novák, J. (2002). Diagnostika specifických poruch učení (2. vydání) . Brno a Bratislava, Psychodiagnostika.
 • Novák, J. (2002). Kalkulie IV. Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Novák, J. (2010). Percepčně numerický test - formy A a B . Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Porter, R. B., Cattell, R. B., Konicarová, K., & Poledňová, I. (1998). Osobnostní dotazník pro děti CPQ. Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Reitan, R., Wolfsonová, D., Preiss, M., & Preiss., J. (2006). Test cesty, 2. vydání . Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Rust, J., & Golombok, S. (1999). Dotazník sexuální spokojenosti GRISS. Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Schmalt, H. D., Sokolowski, K., & Langens. T. (2010). Multimotivační mřížka (MMG). Praha a Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Schuler, H., Prochaska, M., & Hoskovcová, S. (2011). Dotazník motivace k výkonu - LMI (2. vydání). Praha: Testcentrum.
 • Schutz, W. C., Kožený, J. (1976). FIRO-B (Dotazník interpersonální orientace). Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Sindelar, B., & Pokorná, V. (2007). Deficity dílčích funkcí . Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Šturma, J., Vágnerová, M. (2010). Kresba postavy . Brno: Psychodiagnostika Brno.
 • Tellegen, P. J., Laros, J. A., & Heider, D. (2008). SON–R 2½ – 7. Praha: Testcentrum.
 • von Aster, M., & Weinhold, M. (2008). ZAREKI - Neuropsychologická batéria testov na spracovávanie čísiel a počítanie u dětí. Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.
 • von Staabs, G., Šturma, J., & Humpolíček, P. (2001). Scénotest. Praha: Testcentrum.
 • Wechsler, D. (1996). Wechslerova inteligenční škála pro děti - WISC-III. Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Wechsler, D. (1999). Wechslerova paměťová škála - WMS-III. Brno a Bratislava: Psychodiagnostika.
 • Wechsler, D. (2010). Wechslerova inteligenční škála pro dospělé - WAIS-III. Praha: Testcentrum.
 • Wechsler, D. (2011). Wechslerova zkrácená paměťová škála - WMS-IIIa. Praha: Testcentrum.