Barevný test cesty pro děti: Recenze metody

Pavla Sedláčková, Simona Galbavá

Abstrakt

Barevný test cesty pro děti je screeningovou metodou určenou pro měření pozornosti dětí ve věku od 5 do 7 let. Test lze využít také jako součást diagnostiky školní zralosti. Kromě pozornosti lze usuzovat rovněž na vizuálně prostorovou orientaci dítěte. Jedná se o novou metodu vyvinutou v České republice, která je inspirována široce užívanou neuropsychologickou metodou Test cesty (Trail Making Test; TMT). Informace poskytnuté k validitě a reliabilitě hodnotíme jako adekvátní, nicméně k těmto oblastem by dle našeho názoru bylo vhodné doplnit více důkazů. Barevný test cesty pro děti je podle nás vhodným nástrojem pro zamýšlené účely, avšak nízký skór v testu nelze s aktuálními normami nijak blíže interpretovat a měl by tedy sloužit pouze jako doporučení pro komplexnější diagnostiku pozornosti.

Bibliografická citace

Sedláčková, P., & Galbavá, S. (2021). Barevný test cesty pro děti: Recenze metody. TESTFÓRUM, 9(14), 1-7. doi:https://doi.org/10.5817/TF2021-14-14205

Klíčová slova

Barevný test cesty pro děti; recenze

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Anderson, P. J., & Reidy, N. (2012). Assessing executive functions in preschoolers. Neuropsychology Review, 22(4), 345-360. https://doi.org/10.1007/s11065-012-9220-3

Espy, K. A., & Cwik, M. F. (2004). The development of a Trial Making Test in young children: The TRAILS-P, The Clinical Neuropsychologist, 18(3), 411-422. https://doi.org/10.1080/138540409052416

Fernández, A. L., & Marcopulos, B. A. (2008). A comparison of normative data for the Trail Making Test from several countries: equivalence of norms and considerations for interpretation. Scandinavian Journal of Psychology, 49(3), 239-246. https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2008.00637.x

Motýl, J. (2015). Test cesty: Recenze metody. Testfórum, 4(6), 47-52. https://doi.org/10.5817/TF2015-6-85

Preiss, M., & Preiss, J. (2006). Test cesty. Psychodiagnostika.

Šnoblová, V., & Krejčová, L. (2017). Barevný test cesty pro děti. Propsyco.

Šnoblová, V. (2017). Diagnostika pozornosti u dětí v předškolním a mladším školním věku. [Nepublikovaná diplomová práce]. Univerzita Karlova.

https://doi.org/10.5817/TF2021-14-14205


Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.