TESTFÓRUM

TESTFÓRUM je recenzovaný odborný časopis vydávaný od roku 2010 pracovní skupinou při Českomoravské psychologické společnosti a Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (ISSN 1805-9147). V současnosti vychází dvakrát ročně.

Věnuje se exluzivně teorii a praxi psychodiagnostiky, otázkám kvality testů a dotazníků, teoretickým i praktickým otázkám psychometriky a i širším odborným debatám na tato témata.

Každé číslo časopisu je vždy věnované konkrétní skupině testových nebo dotazníkových metod. Jádro čísla časopisu je tvořeno několika recenzemi metod, které budou doprovázeny články obecnějšího charakteru věnujícími se širším souvislostem používání diskutovaných metod. Odborné příspěvky jsou v anonymním procesu recenzované dvěma nezávislými recenzenty, diskuzní příspěvky procházejí pouze interním recenzním řízením.

Veškerý obsah Testfóra je bezplatný a je určený zejména odborné veřejnosti z řad psychologů, psychoterapeutů a všech dalších, kteří v různém rozsahu využívají psychodiagnostické metody, nebo se jimi záměrně zabývají.

Oznámení

 

Nové číslo časopisu

 
Právě vyšlo nejnovější, třinácté číslo časopisu Testfórum.
Publikováno: 2020-12-18
 

Doplnění obsahu 12. čísla

 
12. číslo časopisu bylo doplněno o druhou recenzi testu TIM3–5, jejíž autorem je Tomáš Urbánek.
Publikováno: 2019-09-23
 

Úprava afiliace

 
V článku Londýnská věž: Recenze metody v posledním, 12. čísle časopisu, došlo na žádost autorů ke změně u druhého autora recenze.
Publikováno: 2019-09-23
 
Více oznámení...

No 14 (2021)

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

máme to potěšení opět ohlásit vydání nového čísla časopisu Testfórum. Toto číslo považujeme za obsahově velmi bohaté a potěší zvláště ty z vás, které zajímají recenze psychologických metod. V aktuálním čísle naleznete závratných osm recenzí metod a jeden teoretický článek o problematice hledání podpory pro nulovou hypotézu.

Plný text editorialu naleznete v obsahu čísla.

Obsah

Jaroslav Gottfried
i

Články

David Lacko, Tomáš Prošek
65-86

Recenze testů

Pavla Sedláčková, Simona Galbavá
1-7
Petra Hubatková, Patrik Rudolf
8-18
Katarína Azzamová
19-25
Jana Fikrlová
26-35
Martin Štýber
36-40
Martina Tichá
41-50
Dita Siřínková, Andrea Stašková
51-56
Gabriela Binderová
57-64