č.7(2016)

První letošní číslo Testfóra je zvláštní vydání navazující na konferenci Psychologická diagnostika Brno, která se konala 22.–23. října 2015 na Fakultě sociálních studií MU. Čtyři plenární přednášky a 21 sekcí 3. ročníku konference obsáhlo mnoho oblastí a otázek tuzemské psychodiagnostiky . Namísto novinek se konference orientovala spíše na diskuzi „restů“ – otázek, metod, problémů, o nichž se již nějakou dobu ví, ale jejich vyřešení, přenos do praxe, či povědomí o nich dlouhodobě pokulhává. Příkladem může být dynamické testování, diagnostika zohledňující etnické a kulturní charakteristiky klientů, užívání pokročilých psychometrických analýz či reflexe kvalit provádění vyšetření a zpráv z nich. Tento duch konference v sobě nesou i příspěvky v tomto čísle.

... celý editorial v PDF naleznete níže v obsahu čísla.