Roč.1,č.1(2010)

V prvním čísle internetového časopisu Testfórum najdete krátké články, v nichž se snažíme podrobněji představit záměry a aktivity Pracovní skupiny pro testy a testování při ČMPS. Nabízíme dva texty týkající se standardů užívání psychologických testů, teoretickou studii k ideografické diagnostice, přehled nejpoužívanějších diagnostických metod v ČR a úvahu nad problematikou testování prostřednictvím počítače, resp. v prostředí internetu.